dsc 0303Zimný semester na FF KU akademicky otvorila prednáška Dr. Jozefa Müllera, ktorý na pozvanie Katedry filozofie a CIS-u prednášal o Aristotelovej teórii etickej cnosti. Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti slávenia výročia 2400 rokov od narodenia Aristotela (Unesco Anniversary Year). Prednáška bola pripravená v rámci výskumného projektu Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West  a vďaka podpore grantu č. 443.20132320 realizovaného na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Dr. Müller v prednáške navrhol model, na základe ktorého je možné vysvetliť to, ako v Aristotelovej koncepcii dochádza ku spolupráci medzi racionálnou a neracionálnou stránkou duše človeka. Týmto modelom je podľa prednášajúceho hra, resp. hranie hier. Na ilustráciu užitočnosti tohto modelu sa v prednáške sústredil na analýzu procesu rozvažovania (bouleusis) vedúceho k rozhodnutiu (prohairesis). Každá konkrétna epizóda rozvažovania má u Aristotela dva aspekty. Na jednej strane je tu aspekt, ktorý sa podobá hre (ide o hľadanie prostriedkov k danému cieľu). Tento aspekt je možné (ak mal človek správnu výchovu) vnímať ako zdroj pôžitku, podobne ako hru. Na druhej strane je tu aspekt, ktorý nemá prvky hry a je výhradnou doménou rozumu. Tento aspekt sa týka vzťahu, ktorý má daná epizóda rozvažovania k dobru a ku koncepciidsc 0305 dobrého života. V závere prednášky Dr. Müller argumentoval v prospech toho, že etická výbornosť (ēthikē aretē) je v Aristotelovom učení stavom duše človeka, v ktorom sa vypestoval návyk myslieť a nachádzať potešenie v myslení o tom, ako má človek konať, a v ktorom si človek formuje pevný vzťah k výsledkom svojho rozvažovania, to jest k rozhodnutiam. Centrálnou úlohou etickej výbornosti je tak motivovanie rozvažovania a vykonávanie správnych rozhodnutí. Z tohto dôvodu Aristotelés definoval etickú výbornosť ako hexis prohairetikē.

Jozef Müller získal doktorát na Princeton University a v súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre filozofie University of California, Riverside. Jeho odborným zameraním je antická filozofia, obzvlášť (ale nie výlučne) myslenie Aristotela, Platóna a stoikov. I keď sa v súčasnosti v rámci antickej filozofie venuje najmä etike a morálnej psychológii, medzi jeho ďalšie filozofické záujmy patria i diela ďalších historických osobností (napríklad Tomáša Akvinského, Davida Huma, Immanuela Kanta), ale aj estetika, filozofia umenia, filozofia konania a etika. Výsledky svojho výskumu publikoval medzi inými aj v časopisoch: Phronesis, British Journal for the History of Philosophy či Ancient Philosophy. V súčasnosti pracuje na knihe s názvom Aristotle and the Ancient Problem of Akrasia. Viac o prednášajúcom na: www.jozefmuller.org

 

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo