prihovorMilé študentky, milí študenti, vážené kolegyne, kolegovia, naša fakulta prešla počas dvoch desaťročí búrlivým vývojom. Sťahovali sme sa do novej budovy, pristavovali sme, otvárali sme nové študijné programy, iné zatvárali. Fakulta musela splniť rôzne akreditačné kritériá, vždy nakoniec úspešne a napokon sa podrobila aj hodnoteniu kvality nezávislou agentúrou ARRA – a vôbec nedopadla zle. Hoci si ľudia často myslia, že malá fakulta v malom meste nemôže konkurovať väčším a obstáť v tvrdej konkurencii, predsa pri poslednom hodnotení vyšla ako tá, ktorá medzi filozofickými fakultami patrí medzi tie najlepšie na Slovensku.

 

Za tie roky sa mnohé vyčírilo a postupne si fakulta nachádza svoje miesto na Slovensku, v strednej Európe. A hoci sme v malom meste, prichádzajú k nám akademici a študenti z celého sveta. Okrem našich milých študentov z Ukrajiny, mali sme a máme príležitosti stretávať sa s odborníkmi z Brazílie, Argentíny, USA, Lotyšska, Ruska, Poľska, Maďarska, Čiech, Nemecka a z mnohých iných štátov. Svet nás registruje a som presvedčený, že aj rešpektuje.

 

Naša veľkosť sa tiež menila a mení. Zdá sa, že sa stávame skôr menšou ako väčšou komunitou, čo vôbec nemusí byť na škodu, skôr naopak. Máme možnosť lepšie sa poznať navzájom. Vytvárať osobné vzťahy. Priateľské, kolegiálne a možno niekedy, nebojím sa povedať, rodinné.

 

Rád by som teraz vyzval celú našu akademickú obec, aby s odvahou budovala komunitu. Investujme do priateľstiev. Otvorme sa novým ľuďom v našom okolí, a to nielen prvákom, ktorí sú tu noví a možno trochu stratení. Objavujme sa odznova aj my kolegovia navzájom, trávme tu viac času, ostaňme tu aspoň chvíľu aj potom, ako si splníme svoje pracovné a študijné povinnosti. Som si istý, že investícia do ľudí, do vzťahov, je tá najlepšia a človeku sa vždy mnohonásobne vráti v podobe lepšieho, kvalitnejšieho života. Som presvedčený, že dobré ľudské vzťahy sa vždy pozitívne odrazia na lepších pracovných i študijných výkonoch.

 

V tomto akademickom roku chceme nadviazať na dobré skúsenosti s neformálnou imatrikuláciou prvákov, ktorú sme mali minulý rok v Čutkove. Pozývam Vás všetkých študentov, nielen prvákov, aby ste aj tento rok prišli a v krásnom prostredí pri dobrom jedle nadviazali nové osobné kontakty. Pozvanie, samozrejme, platí aj pre všetkých zamestnancov fakulty. Predpokladám, že akcia sa uskutoční niekedy v polovici októbra, presný deň stanovíme aj s ohľadom na počasie. Na poslednom kolégiu dekana sme prezentovali aj podporu tzv. katedroviciam, formou príspevku na občerstvenie. Akcie v rámci katedier ponúkajú výborné príležitosti vylepšovať sociálnu klímu.

 

Desiatky pracovníkov a stovky študentov na našej fakulte tvoria veľký ľudský kapitál. Využime ho.

 

Marek Babic

dekan FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo