am 2018fotoMáte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác? Na Filozofickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti nazvanej Albertus Magnus. Albertus Magnus  je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém.

 

Študenti si najskôr vyberú témy a školiteľov, následne napíšu písomné práce, ktoré budú posúdené školiteľom a oponentom, a úplne na záver prebehne obhajoba študentských prác. Ponúkané témy nájdete na katedrových nástenkách a tiež tu. Študenti však môžu osloviť pedagógov aj s návrhmi svojich tém. Rozsah prác je 18 tis. až 36 tis. znakov. Náležitosti odovzdaných písomných prác by sa mali riadiť smernicou o písomných prácach.

 

Harmonogram:

  • 12. 11. 2018 – zverejnenie tém pre Albertus Magnus na katedrových nástenkách
  • do 14. 12. 2018 – oslovenie školiteľa a prihlásenie sa na oddelení pre vedu, umenie a doktorandské štúdium u p. A. Chylovej (F 410) 
  • do 12. 2. 2019 – odovzdanie prác na oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
  • 26. 2. 2019 – doručenie posudkov študentom na e-mail
  • v týždni od 11. 3. 2019  – prezentácie a obhajoby pre všetky katedry

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo