litanicka forma webV novembri 2018 vyšla vo vydavateľstve Verbum vedecká monografia Jany Juhásovej Litanická forma od avantgardy po súčasnosť. Autorka sa v nej zamerala na rekonštrukciu náboženských litánií, vrátane žánrových foriem, z ktorých vznikli. Následne sleduje ich básnické aktualizácie v modernej svetovej a najmä v slovenskej lyrike (Ch. Baudelaire, A. Breton, V. Nezval, F. Halas, A. Ginsberg, G. von Stein, A. Siletius; slovenský nadrealizmus, katolícka moderna, povojnová a súčasná poézia). Juhásová dospieva k zisteniu, že revitalizácia litanicko-repetitívnej formy nastáva v dvadsiatom storočí najmä v poetike spirituálnych autorov z dôvodu ich záujmu tvorivo nadväzovať na tradíciu, no zároveň u básnikov avantgardy (vrátane postavantgardy, vizuálnej a konceptuálnej poézie), pre ktorých boli príťažlivé najmä výrazovo-kompozičné impulzy litanickej repetície. Varianty litanickej formy nachádza tiež vo všetkých historických etapách a tvorivých líniách modernej slovenskej lyriky.

 

Autorka si kladie otázky, čo bolo impulzom jej revitalizácie a k akým riešeniam dospela súčinnosť sledovanej žánrovej formy a jednotlivých (dobových) poetík. Posudzovateľ prof. Tibor Žilka hodnotí Juhásovej výstup ako dielo, ktoré „vyniká exaktnosťou, ale zároveň sa číta ako výborná esej s veľkým rozhľadom na tvorbu zahraničnej a domácej literatúry.“ Na obálke knihy je použitá ilustrácia akad. maliara Jána Kudličku. Monografiu je možné zakúpiť v predajniach Artfórum alebo na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.

  

Jana Juhásová, PhD. vyučuje teóriu literatúry, dejiny slovenskej poézie 20. a 21. storočia a literárnu kritiku na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej záujem sa sústreďuje najmä na prítomnosť náboženských foriem v modernom (aj sekulárnom) umení a na premeny spirituálnej básnickej výpovede v poslednom storočí. Tejto problematike venovala i monografiu Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii (2016). Autorka sa tiež venuje literárnej kritike, redakčnej práci a popularizácii umenia.

 

Foto - Anton Kulan

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo