kd obalka2 2018S potešením oznamujeme, že vyšlo nové číslo indexovaného časopisu Kultúrne dejiny. Ide o číslo 2/2018, 9. ročník a Supplementum 2018. V druhom čísle môžu záujemcovia nájsť v úvode informáciu o druhej vedeckej konferencii o kultúrnych dejinách venovanú tentoraz spolkom, ktorá sa uskutočnila začiatkom septembra 2018 v Prahe. Štúdie tohto čísla sa zaoberajú staršími dejinami. Marek Babic analyzoval moderné historické interpretácie o konci Západorímskej ríše, pričom sa zamýšľal, či išlo o zánik alebo komplexnú kultúrnu transformáciu. V druhom príspevku Michal Chabada riešil vzťah filozofie a náboženstva v stredovekých diskusiách. Tretiu štúdiu s názvom Obraz české a moravské šlechty v narativních pramenech z českých zemí ze 14.–15. století napísal David Papajík.

 

 

Ďalšiu osobitnú časť Pramene, preklady tvoria dva príspevky: prvý od Anabely Katreničovej analyzujúci prirodzenosť dobra a existenciu zla v diele Aurélia Augustína De natura boni a druhý od dvojice autorov Ladislav Tkáčik a Erika Juríková, ktorí sa venovali Benediktovi z Canfieldu a jeho dielu Regula perfectionis. Ďalej nasleduje zaujímavý rozhovor s profesorom Jozefom Mlacekom, recenzie a anotácie novej literatúry z dejín, správy z podujatí a internetové odkazy zamerané na osmičkové roky v našich dejinách.

 

kd obalkas 2018Mimoriadne číslo Kultúrnych dejín Supplementum 2018 tvoria až na jednu výnimku (štúdia Martina Hetényiho) príspevky prednesené na odbornom seminári Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe, ktorý predstavoval prvý ročník podujatí venovaných výskumu kultúrnych dejín. Prvý príspevok z pera Miroslava Čovana je venovaný významu epigrafie pre kultúrne dejiny. Radomír Vlček prezentoval chov ruských chrtov ako nástroj poznania ruskej minulosti. Kultúrne aspekty cestovného ruchu na Slovensku v medzivojnovom období v českej a slovenskej historiografii boli témou štúdie Mikuláša Jančuru. Martin Hetényi sa zameral na každodenný život maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1938 – 1945, kde si všímal vplyv propagandy a jej formy. Anton Lauček na pozadí diela Petra Jilemnického Kompas v nás analyzoval metódu socialistického realizmu v školskej praxi. Záverečný príspevok od Lukáša Katriňáka je venovaný fotografii ako kultúrno-historickému prameňu a súčasným teoretickým prístupom k tejto téme.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo