kd obalka1 2019S potešením môžeme oznámiť, že vyšlo nové číslo indexovaného časopisu Kultúrne dejiny. V aktuálnom čísle môžu záujemcovia nájsť v úvode informáciu o publikácii Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku (2018). Štúdie tohto čísla sa zaoberajú staršími i novšími dejinami. Byzantológ Martin Hurbanič opísal činnosť patriarchu Antiochie Jána Oxeitesa a jeho vzťahy s križiakmi v rokoch 1098 – 1100 (s. 6-24). V druhom príspevku umenovedci Ivan Gerát a Marian Zervan analyzovali problematiku bičovania v obraznosti a myslení v stredoveku (25-41). Tretia štúdia s názvom Die Organisierung der Kornspeicher im neunzehnten Jahrhundert im Gut des Erzbischofs von Eger od maďarského historika Istvána Horvátha predstavila skladovanie obilia v 19. storočí na majetkoch jágerských biskupov (42-51).

 

Historici Mikuláš Jančura a Katarína Hromuľáková v príspevku Automobilizmus a šľachta na Slovensku: Prípad baróna Wielanda z Markušoviec (52-72) priblížili začiatky automobilizmu nie len na Spiši. Ďalšiu osobitnú časť Pramene, preklady tvorí jeden príspevok od Tomáša Pastuchu z KU v Ružomberku analyzujúci cestopis Roberta Townsona (Liptov v roku 1793). Ďalej nasleduje zaujímavý rozhovor s historikom a dominikánom Gabrielom Hunčagom („Moderné historiografie spracovávajú veľmi špecifické čiastkové témy“), recenzie a anotácie najnovšej literatúry z dejín, správy z podujatí a internetové odkazy zamerané na komunizmus a komunistov na internete. 

Abstrakty sú dostupné na webstránke časopisu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo