kult v d1V dňoch 11. a 12. septembra 2019 sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila vedecká konferencia s názvom Kult v dejinách. Jej organizátormi boli Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

 

Po úvodných príhovoroch otvoril konferenciu doc. PhDr. Peter Olexák, PhD., ktorý sa vo svojom vystúpení zameral na cisára Konštantína, pričom hovoril o rôznych pohľadoch na jeho osobnosť. Ako druhý odznel príspevok PhDr. Mgr. Gabriela Hunčagu OP, PhD., ktorý sa týkal postavy sv. Dominika v kontexte dominikánskej rehole a jej stvárňovania v podobe rodostromu. Obsahom príspevku Mgr. Miroslava Huťku, PhD., bola problematika etablovania žobravých reholí v stredovekých mestách, čo ilustroval na príklade rehole augustiniánov v Uhorsku.

 

Druhý blok prednášok otvoril Mgr. Miroslav Slepička s témou Kult čtyř velkých západních církevních otců v českých zemích 14. a 15. století a jeho vyjádření prostřednictvím hagiografických zobrazení. Išlo o sv. Ambróza, sv. Augustína z Hippa, sv. Hieronyma a sv. Gregora Veľkého, pričom autor príspevku kládol dôraz na ich vizuálnu manifestáciu najmä v nástennej a knižnej maľbe. PhDr. Miroslav Lukáč ozrejmil, ako vplývalo rozšírenie protestantizmu a následný návrat ku katolicizmu na kult svätcov a zasvätenie kostolov, čo prezentoval na príklade Krupiny a Žibritova.

 

kult v d3

 

Aj druhý deň konferencie bol rozdelený na dva bloky. Prvý príspevkom bol Kult slovanství v životě malých slovanských národůod doc. PhDr. Radomíra Vlčeka, CSc. Autor príspevku poukázal na budovanie kultu v zmysle opory národne identifikačného a štátotvorného úsilia v medzivojnovom období. Mgr. Ján Golian, PhD., sa zameral na kult priezviska Hurban v 19. storočí, pričom sledoval, ako všeobecne známe priezvisko ovplyvňovalo život jeho nositeľov. Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D., analyzoval postoj pravoslávnej cirkvi v českých krajinách voči biskupovi Gorazdovi v období prvej republiky, v dobe tzv. heydrichiády a v období po roku 1948. Autor sa snažil vypozorovať, či išlo o prirodzenú úctu alebo snahu o vytvorenie Gorazdovho kultu. PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D., sledoval problematiku verejného obrazu či až kultu osobnosti T. G. Masaryka na Slovensku. Túto otázku skúmal na príklade prezidentských ciest na Slovensko a na základe jeho prezentácie vo verejnom priestore v podobe pomníkov či sôch. Tretí blok prednášok uzatvoril doc. Mgr. et Mgr. Ondrej Podolec, PhD., príspevkom Kodifikované a nekodifikované kulty a ich obraz v kultúrnej politike na Slovensku v 20. storočí, čo sledoval na príklade Masaryka, Hlinku, Tisa a Gottwalda.

 

Poobedňajšiu časť otvoril Mgr. Miroslav Michela, PhD., s témou Politizácia pripomínania Slovenského národného povstania v rokoch 1945 – 1969. Pri svojej prezentácii načrel do otázok oficiálnej politiky inštitúcií, oslavných rituálov či tvorby pamätníkov. Mgr. Zuzana Hasarová, PhD., sledovala budovanie kultu osobnosti Stalina v Československu, čo ilustrovala na oslavách 70. narodenín sovietskeho vodcu a ich ohlase v Československu. Konferenciu uzavrel PaedDr. Jozef Zentko, PhD., príspevkom Kult krásy na príklade pletenej módy 60. – 70. rokov 20. storočia, v ktorom prezentoval rozšírenie a kult pletených odevov, pričom uviedol príklady najmä z Talianska a Československa.

 

kult v d2

 

Každý blok konferencie bol zakončený plodnou diskusiou s konštruktívnymi podnetmi od poslucháčov. Na konferenciu bolo prihlásených spolu 15 príspevkov, avšak dvaja vystupujúci sa nemohli zúčastniť. PhDr. Markéta Holubová, Ph.D., mala vystúpiť s príspevkom Mariazellský kult v proměnách poutní tradicea doc. Ivan Jančovič, PhD., bol prihlásený s vystúpením na tému Revitalizácia kultu v Tatarkovej koncepcii kultúry (K súvzťažnosti kultu a kultúry v totalitnom spoločenskom systéme 20. storočia).

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo