2020 cdc covid19 unsplashV súvislosti s prerušením prezenčného vyučovania na FF KU a špeciálnymi opatreniami na Slovensku je potrebné upraviť či zmeniť viaceré naplánované záležitosti. V tomto okne nájdete zhrnutie všetkých aktuálnych informácií týkajúcich sa hlavne výučby a prípadných úprav a zmien termínov.

 

Dekan FF KU vydal 8. 4. 2020 usmernenie upravujúce harmonogram akademického roka 2019/2020 na FF KU. V usmernení nájdete dôležité informácie o termínoch a podobe výučby, skúšania, štátnych skúšok a pod.

 

1. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium (zverejnené 6. 5. 2020)

Prijímaciu skúšku na doktorandské štúdium pre akademický rok 2020/2021 je možné uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.

 

2. Štátne skúšky (zverejnené 30. 4. 2020)

Štátne skúšky vrátane obhajoby záverečných prác prebehnú dištančnou metódou. Študenti zostávajú doma, respektíve v mieste pobytu a štátnu skúšku absolvujú online prostredníctvom videokonferencie. O podrobnostiach realizácie štátnej skúšky budú študenti informovaní v priebehu budúceho týždňa. Členovia štátnicových komisií budú rovnako pripojení online. Pre samotnú realizáciu videokonferencie si katedry môžu vybrať jednu z troch platforiem: MS Teams, Webex Meetings, Skype. Všetci študenti dostanú podrobný návod a technickú pomoc, ako si uvedené platformy/aplikácie stiahnuť a nainštalovať. S každou skupinou študentov sa niekoľko dní pred termínom štátnej skúšky uskutoční testovací videohovor, počas ktorého budú študenti oboznámení s priebehom skúšky. Na štátnu skúšku sa budú študenti pripájať na presne stanovený čas podľa určeného harmonogramu.

 

3. Skúškové obdobie (zverejnené 30. 4. 2020)

Skúškové obdobie začína v pondelok 4. 5. 2020 a končí 21. 6. 2020. Skúšanie bude prebiehať dištančne prostredníctvom nástrojov informačno-komunikačných technológii. Spôsob dištančného skúšania a voľba konkrétnej technológie/aplikácie je v kompetencii skúšajúceho.

 

4. Dotazníky (zverejnené 30. 4. 2020)

Pravidelné vnútorné hodnotenie výučby za letný semester sa uskutoční elektronickou formou, vyplnením online dotazníka. Link na online dotazník bude študentom zaslaný priamo na ich emailové adresy počas budúceho týždňa.

 

5. Prerušenie prezenčnej metódy štúdia do odvolania

V súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej metódy štúdia a s tým súvisiace opatrenia, a to do odvolania, respektíve do určenia doby prerušenia verejnými autoritami.

 

6. Dištančné vyučovanie

Na Filozofickej fakulte KU sa prezenčné vyučovanie v tomto období nahrádza dištančným. Vyučovanie prebieha prostredníctvom e-learningu v systéme Moodle (resp. v iných systémoch), kde sú realizované kurzy, a vybrané prednášky či cvičenia sa realizujú prostredníctvom videokonferencií (napr. Zoom). Vyučujúci jednotlivých predmetov kontaktujú svojich študentov s ďalšími pokynmi emailom. (Je potrebné sledovať oznamy v systéme AIS.) Ak študent nemá informácie, je potrebné, aby sa obrátil emailom na vyučujúceho (email vyučujúceho meno.priezvisko@ku.sk).

 

7. Predĺženie termínu odovzdania záverečných prác

Na FF KU sa predlžuje termín odovzdania záverečných (bakalárskych a diplomových) prác do dňa 17. apríla 2020 v prípade bakalárskych prác a do dňa 20. apríla 2020 v prípade diplomových prác. Tento termín odovzdania záverečných prác nebude možné ďalej predĺžiť. Záverečné práce je možné odovzdať len v elektronickej podobe vo formáte .pdf. Jeden kus viazanej podoby záverečnej práce bude potrebné odovzdať na študijné oddelenie podľa neskorších pokynov.

 

8. Erasmus + mobility (aktualizované 30. 3. 2020)

Termín na prihlasovanie na študentské a absolventské Erasmus + mobility bol predĺžený do 31. 3. 2020. Prílohy k prihláške, ktoré potrebujete zo strany fakulty, je možné vybaviť elektronicky. (i) Výpis známok. Ak emailom oslovíte  študijné oddelenie (studijne.ff@ku.sk), výpis známok zašle priamo na univerzitné oddelenie zodpovedné za Erasmus+ mobility. (ii) Referenčný list. Ak emailom požiadate vedúceho katedry/katedrového koordinátora pre Erasmus o referenčný list, pripraví ho a zašle priamo na univerzitné oddelenie zodpovedné za Erasmus+ mobility.

 

9. Presunutie štátnej skúšky z pedagogicko-psychologického základu (zverejnené 1. 4. 2020)

Štátna skúška z pedagogicko-psychologického základu naplánovaná na 7. apríla 2020 sa presúva na náhradný termín. O náhradnom termíne konania štátnej skúšky Vás budeme vopred informovať prostredníctvom systému AiS a oznamom na webových stránkach fakulty. Zároveň Vás chceme informovať, že napriek zmene termínu nie je potrebné sa odhlasovať z predmetu štátna skúška. V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte: studijne.ff@ku.sk.

 

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo