i chalupeckyZ vôle milosrdného Boha nás v 89. roku života predišiel do večnosti drahý kolega doc. Ivan Chalupecký, ktorý stál pri zrode vyučovania histórie na vtedajšom Pedagogickom inštitúte sv. Ondreja. V tomto inštitúte a jeho nástupcoch (na Katecheticko-pedagogickej fakulte a potom v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku na jej Filozofickej fakulte) pôsobil sedem rokov. V nádeji a s vďačnosťou za dar Pánovho zmŕtvychvstania mu venujme tichú spomienku v modlitbách.

 

Ivan Chalupecký sa narodil 16. marca 1932 v Spišskej Novej Vsi. Ľudovú školu navštevoval v Plavči a v Levoči, stredoškolské štúdiá absolvoval v Kežmarku, Levoči a v Tisovci. Po štyroch rokoch práce v kameňolome, tehelni a bani v roku 1955 ukončil maturitou Jedenásťročnú strednú školu v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1956 pracoval v archíve v Levoči, neskôr bol jeho riaditeľom. V roku 1963 ukončil štúdium archívnictva na FF KU v Bratislave a od roku 1991 začal vyučovať cirkevné dejiny v Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí a od roku 1996 pôsobil ako docent na Katecheticko-pedagogickej fakulte v Ružomberku. Absolvoval výskumné stáže v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku i vo Francúzsku. Jeho meno sa v súvislosti s dôležitou popularizáciou histórie však spája predovšetkým s organizáciou i činnosťou Spišského dejepisného spolku, ktorý od roku 1992 viedol ako jeho predseda. Spolok sa vyznačuje organizovaním seminárov, sympózií, odborných exkurzií, zájazdov či publikačnou činnosťou. Každoročne vydáva ročenku Z minulosti Spiša.

I. Chalupecký bol znalcom archívnych materiálov slovenských, ale i stredoeurópskych archívov a autorom i spoluautorom mnohých vedeckých prác, štúdií a odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Okrem toho bol známy ako odborník na život a dielo jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych stredovekých rezbárov Majstra Pavla, štúdiu ktorého sa venoval dlhé desaťročia. Je totiž známe, že mestský archív v Levoči v roku 1550 vyhorel, a tak každý výsledok výskumu prameňov nachádzajúcich sa v domácich i zahraničných archívoch je pre poznanie Majstra Pavla podstatný.

 

Pri pohľade na jeho publikačnú činnosť je potrebné skonštatovať, že jej dominujú stredoveké i cirkevné dejiny, príspevky z oblasti archívnictva či pomocných vied historických, ale predovšetkým celý rad knižných monografií takmer všetkých miest a obcí v širšom regióne Spiša, na ktorých sa podieľal ako autor či spoluautor. Za vhodné je pripomenúť, že dnes, keď sa v historiografii na Slovensku spochybňuje úroveň a platnosť regionálnych dejín či regionálne zameraných projektov, Chalupeckého dielo prekračuje marginálne regionálne aspekty. Publikoval nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách (Rakúsko, Poľsko, Maďarsko), kde sú jeho výsledky akceptované. Navonok nenápadný, ale vážený a uznávaný autor dával každému knižnému vydaniu, ak sa jeho meno nachádzalo v kolektíve autorov, punc kvality.

 

Jeho vedeckú prácu charakterizuje ohromná pracovitosť, ktorá sa v priebehu desaťročí preniesla do množstva vedeckých príspevkov. Podstatnejšia je však kvalita a prínos jeho diela, v ktorom významnú pozornosť venoval aj množstvu biografických príspevkov či medailónov, viaceré nosné štúdie a články sa viažu aj na politický katolicizmus. Jeho „záber“ sa teda môže javiť ako široký a v protiklade k mnohým súčasným historikom, ktorí sa možno neodvážia prekročiť pomyselnú hranicu čiastkovej otázky svojej úzkej vedeckej špecializácie, obmedzený okruh problémov či rozhodujúcu oblasť pôsobenia. Ak k tomu pripočítame fakt, že sa jeho práce vyznačujú vysokou profesionalitou a odbornou erudíciou, väčšinou sú postavené na poctivom archívnom výskume, kritickom hodnotení prameňov i literatúry – čo sú charakteristiky viac ako „len“ regionálneho historika, prínos I. Chalupeckého pre slovenskú historiografiu, ale aj oblasť sprístupňovania archívneho materiálu a prameňov nielen k stredovekým, cirkevným a regionálnym dejinám, je nesporný.

 

Zdroj foto: Prešovský samosprávny kraj

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo