Vnútorné predpisy KU - link

 

Vnútorné predpisy fakulty

 

Základné predpisy:

pdf2 Štatút FF KU

 

pdf2 Organizačný poriadok FF KU


pdf2 Štruktúra FM VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov FF KU

pdf2 Štruktúra FM dekanátu FF KU

 

pdf2 Štruktúra FM technickí zamestnanci FF KU

 

pdf2 Cena dekana FF KU v Ružomberku

pdf2 Dlhodobý zámer FF KU v Ružomberku na roky 2018 - 2023

pdf2 Rokovací poriadok AS FF KU

Veda:

pdf2 Smernica dekana FFKU o postupe pri úprave študijného programu

 

pdf2 Smernica dekana o rozširujúcom štúdiu na FF KU

 

pdf2 Smernica dekana FF KU o doktorandskom štúdiu na FF KU

 

pdf2 Usmernenie dekana FF KU o dochádzke študentov doktorandských študijných programov v dennej forme

 

pdf2 Usmernenie dekanky FF KU o doktorandských skúškach z cudzieho jazyka


pdf2 Smernica o Fonde na podporu vedy FF KU 

 

pdf2 Smernica dekana FF KU č. 1/2019 o odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť


pdf2 Smernica dekana FF KU o Odborových komisiách doktorandského štúdia


pdf2 Smernica dekana FF KU o školiteľoch doktorandského štúdia na FF KU


pdf2 Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“

 

pdf2 Rokovací poriadok vedeckej rady Filozofickej fakulty KUŠtúdium:

pdf2 Harmonogram akademického roka 2019/2020

 

pdf2 Študijný poriadok FF KU (od 26. 5. 2020)

 

pdf2 Študijný poriadok FF KU

 

pdf2 Smernica dekana FF KU 1_2020 o ukončení štúdia

pdf2 Príloha smernice dekana FF KU 1_2020 o ukončení štúdia

 

pdf2 Prílohy k smernici č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica rektora č. 2/2017 o záverečných prácach

 

pdf2 Smernica rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU v akademickom roku 2019/2020 (28/2017)

     Príloha 1:Formulár žiadosti o zníženie alebo odpustenie školného

 


pdf2 Smernica o písomných prácach študentov bakalárskych a magisterských študijných programov

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie bakalárskeho štúdia

 

pdf2 Oznam o počte kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského štúdia


pdf2 Smernica o akademickej nečestnosti

 

pdf2 Smernica dekana o hodnotení vlastnej činnosti

 

pdf2 Smernica dekana o rigoróznom konaní na FF KU

 

pdf2 Štipendijný poriadok KU

 

 

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2021 2022

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo