Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

  • vedúci/vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU
  • vedúci/vedúca Katedry filozofie FF KU
  • vedúci/vedúca Katedry histórie FF KU
  • vedúci/vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

štruktúrovaný životopis;

víziu rozvoja pracoviska na najbližšie 2 roky (štruktúrovaný dokument, rozsah 2-3 strany A4).

 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Nástup do funkcie: 1. januára 2019.

 

Termín podania prihlášok na dekanát fakulty je do 7. decembra 2018 do 12.00 hod. Na obálku jasne vyznačiť „VK/vedúci katedry - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Pohovor s uchádzačmi sa uskutoční 12. decembra 2018 od 10.00 hod. v miestnosti F 404 na dekanáte FF KU.

                                                                      

V Ružomberku 14. novembra 2018          

 

doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

dekan FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo