Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto:

  • tajomník FF KU

K prihláške do výberového konania treba predložiť:
1) štruktúrovaný životopis,
2) relevantné doklady o vzdelaní a odbornej praxi,
3) perspektívu hospodárskeho a administratívneho chodu fakulty (rozsah 1 – 2 normostrany).

Požadované kvalifikačné predpoklady:
1) ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Ďalšie nevyhnutné odborné predpoklady:

1) nutná znalosť problematiky zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníka práce 311/2001 Z. z.,

2) ovládanie informačného systému SAP je výhodou.

 

Požadovaná dĺžka praxe: minimálne 5 rokov odbornej praxe v relevantných oblastiach (riadenie, ekonomika, financie, finančný manažment); z toho minimálne 2 roky riadiacej praxe v týchto oblastiach, resp. výkon funkcie v štatutárnych alebo v iných vrcholových orgánoch spoločností.


Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného Platového poriadku KU.


Dátum nástupu do funkcie: 1. júl 2020

Termín podávania prihlášok:
- do 9. júna 2020, 12.00 hod. (na obálku jasne vyznačiť „VK, tajomník FF KU - neotvárať“)

Miesto (adresa) na podávanie prihlášok:
Dekanát Filozofickej fakulty KU, Hrabovská cesta 1/B, 034 01 Ružomberok

Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia dňa 17. júna 2020. Ich presné termíny i forma budú špecifikované po zasadnutí komisie pre výberové konanie dňa 11. júna 2020.

 

V Ružomberku 19. mája 2020                                     doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

                                                                                          dekan FF KU

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo