Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto:

 • 1 miesto asistenta/asistentky pre Centrum akademickej prípravy na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku

Požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002 v znení neskorších zmien,
 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore humanitného smeru,
 • prax vo vyučovaní slovenského jazyka ako nematerinského jazyka (pre cudzincov),
 • skúsenosti s akreditačným procesom v prostredí slovenských vysokých škôl,
 • orientovanie sa  v slovenskej a európskej legislatíve upravujúcej procesy vo vysokom školstve, predovšetkým v oblasti kvality, akademickej prípravy, skúsenosti s jej implementáciou do akademických procesov,
 • skúsenosti s akademickou komunikáciou v oblasti zahraničných vzťahov,
 • znalosť anglického jazyka (B2) a ruského jazyka (C1),
 • skúsenosť s prípravou projektov zo štrukturálnych fondov EÚ,
 • skúsenosť s prípravou metodických materiálov a usmernení súvisiacich s praktickou prípravou budúcich učiteľov,
 • skúsenosť s prípravou programov, metodických materiálov a usmernení súvisiacich s profesijným rozvojom učiteľov,
 • skúsenosť s prípravou metodických materiálov, usmernení v súvislosti s implementovaním systému manažérstva kvality v inštitúcii,
 • splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

 • štruktúrovaný životopis;
 • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
 • doklad o získaní vysokoškolského vzdelania 2. stupňa humanitného smeru;

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, asistent – 8. platová trieda).

Nástup do zamestnania – podľa dohody.

Termín podania prihlášok – do 26. augusta 2020 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK, funkčné miesto - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobné pohovory, ktoré sa uskutočnia dňa 31. augusta 2020.

 

V Ružomberku 5. augusta 2020                                          doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

dekan FF KU                    

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo