Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 • 1 miesto docenta pre odbor história (2.1.7)

Požiadavky:

 1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
 2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
 3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae. 

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

 • štruktúrovaný životopis;
 • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
 • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
 • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
 • doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu docent;

Platové podmienky – podľa platovej stupnice platových taríf zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby. Nástup do zamestnania – podľa dohody.

Termín podania prihlášok – do 29. septembra 2017 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční v dňa 4. októbra 2017 od 10.30 hod.

 

V Ružomberku 8. septembra 2017.                                                                                                                             

                                                                                 doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

                                                                                            dekan FF KU

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)

 

Požiadavky:

 1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
 2. dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
 3. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae. 

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

 • štruktúrovaný životopis;
 • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
 • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
 • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
 • doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu profesor.

Platové podmienky – podľa platovej stupnice platových taríf zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby. Nástup do zamestnania – podľa dohody.

Termín podania prihlášok – do 12. septembra 2017 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 14. septembra 2017 o 14.00 hod.

 

V Ružomberku 22. augusta 2017                                                                  

                                                                                           doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

                                                                                                        dekan FF KU

Dekan  Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto:

 • vedúci/vedúca Katedry žurnalistiky FF KU

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú literatúru
 • 1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú morfológiu
 • 1 miesto docenta pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na synchróniu slovenského jazyka
 • 1 miesto docenta pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku
 • 4 miesta odborného asistenta s PhD. pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenské dejiny (2.1.9) so zameraním na politické a kultúrne dejiny prvej Československej republiky
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenské dejiny (2.1.9) so zameraním na slovenský politický katolicizmus a didaktiku dejepisu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor všeobecné dejiny (2.1.8) so zameraním na starovek
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor teória a dejiny štátu a práva (3.4.2), pre katedru politológie FF KU v Ružomberku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na klinickú psychológiu, psychológiu zdravia a psychológiu humoru
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na sociálnu psychológiu a psychológiu internetu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na na britskú literatúru
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na americkú literatúru a vizuálnu kultúru
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na odborovú didaktiku a reálie anglofónnych krajín

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 miesto profesora pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na analýzu globálnych zmien (politických, ekonomických, klimatických, vzdelávacích);
 • 1 miesto profesora pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na medzinárodné vzťahy;
 • 1 miesto profesora pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú literatúru;
 • 1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na anglofónne literatúry a vizuálnu kultúru;

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo