Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na odborovú didaktiku

Dekan  Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 18 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 • vedúci/vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry filozofie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry histórie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry politológie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry religionistiky a náboženskej výchovy FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

 • tajomník FF KU
 • vedúci/vedúca študijného oddelenia FF KU

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na morfológiu nemeckého jazyka

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2) so zameraním na lingvistiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu literatúry a slovenskú literatúru 19. a 1. pol. 20. storočia
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na odborovú didaktiku a pedagogickú prax
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor systematická filozofia (2.1.2) do Centra pre interdisciplinárne štúdiá FF KU
 • 4 miesta odborného asistenta s PhD. pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na medzinárodné vzťahy
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na politickú sociológiu, sociologické teórie a metodológiu sociologického výskumu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na anglofónne literatúry a literárnu komparatistiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na štylistiku anglického jazyka a preklad

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo