Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na FF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť, konkrétne v Databáze publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2017 (údaje CREPČ 5. 4. 2018)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 8
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 5
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 14
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 15
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 7
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 5
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 11
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 10
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 17
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 3
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 3
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 1
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 5
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 9
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 3
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 2
EAJ Odborné preklady publikácií 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 21
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 2
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 5
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 14
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 39
SPOLU 220

 

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2016 (údaje CREPČ 16. 5. 2017)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 22
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 20
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 6
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 14
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 17
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 9
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 12
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 22
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách 1
BCI Skriptá a učebné texty 1
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 23
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných) 4
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 2
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 1
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 2
CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 22
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 3
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 39
SPOLU 237

 

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2015 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 6
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 4
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 22
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 19
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 5
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 13
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 22
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 13
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1
BCI Skriptá a učebné texty 1
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 14
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných) 4
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…) 1
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 4
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 16
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 5
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 10
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 18
SPOLU 213

 

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2014 (údaje CREPČ 27. 2. 2015)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 3
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 18
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 20
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 12
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 7
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 1
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách 1
BCB Učebnice pre stredné a základné školy 1
BCI Skriptá a učebné texty 2
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 22
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 11
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 21
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 4
SPOLU 165

 

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2021 2022

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo