plagat politologia pre ss v3aV piatok 17. marca 2017 privíta Katedra politológie na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stovku študentov stredných škôl, ktorým bude o Európskej únii prednášať pozvaný hosť, MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu.

tury do textury 10

Vážení milovníci slovenského jazyka, literatúry a kultúry!

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku Vás srdečne pozýva na desiaty ročník študentskej konferencie. Podujatie sa uskutoční 25.4.2017 v priestoroch FF KU. 

Konferencia je primárne zameraná na odkrývanie skrytých študentských talentov a ponúka priestor pre rozvinutie aktuálnej diskusie o hodnotách slovenského jazyka, literatúry a kultúry.

Študentské práce by sa v rámci jazykovej či umeleckej analýzy textu mali vyznačovať jednak tvorivou invenciou, jednak odbornou erudíciou, čo organizátori konferencie adekvátne ocenia. Výber jazykovej či literárnej témy nie je ohraničený. 

Záväznú prihlášku aj s anotáciou je potrebné zaslať na emailovú adresu katarina.vilcekova@ku.sk najneskôr do 9.4.2017.

 

Prihláška

obalka malekovaJazykovedná monografia Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Study of Evaluative Adjectives od autorky Danice Malekovej porovnáva kultúrne hodnotové rámce v kontexte britských a slovenských turistických textov. Rozdiely v mentalite oboch spoločenstiev sú dokumentované autentickým jazykovým materiálom, a to najmä prostredníctvom systematického porovnania hodnotiacich prívlastkov a konceptov, ktoré rozvíjajú. Ako uvádza doc. PhDr. Milan Ferenčík, PhD. „Monografia je vydarenou odbornou publikáciou, ktorá prehlbuje naše poznanie v oblastiach dvoch jazykov a kultúr v komunikácii, a propagačných žánrov/registrov turizmu v internetovom prostredí, a to originálnym prepojením aktuálnych dát a vhodných teoreticko-metodologických východísk, ktorými sú systémovo-funkčná (hallidayovská) lingvistika, kritická štylistika, kognitívna lingvistika a psychológia. Práca predstavuje nielen inšpiratívne

pozvanka streda 15.3.2017V dňoch 15.-16. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte KU uskutoční zasadnutie Výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (http://www.shs.sav.sk/). V rámci výraznejšej propagácie dôležitosti poznávania histórie pre súčasnú spoločnosť príde do Ružomberka asi dvadsiatka historikov a historičiek. Budú diskutovať o aktuálnych spoločenských problémoch súvisiacich s iniciatívou za posilnenie vyučovania dejepisu, Memorandom humanitných a spoločenských vedcov – Historici proti extrémizmu a konšpiračným teóriám. Ďalším bodom programu bude beseda „O súčasnej slovenskej medievistike so slovenskými medievistami“  – s Miriam Hlavačkovou, Jánom Lukačkom, Petrom Bystrickým z Historického ústavu SAV v Bratislave či stretnutie študentov a pracovníkov katedry histórie s predstaviteľmi Výboru SHS.

 

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľná, výberová organizácia, ktorá združuje profesionálnych historikov, učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov v Slovenskej republike. SHS je jednou z vedeckých spoločností pri SAV, ktoré sa združujú v Rade slovenských vedeckých spoločností. Cieľom SHS pri SAV je podporovať vedecký výskum v oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín, ako aj šíriť poznatky o dejinách v spoločnosti. Jej úlohou je prispievať k formovaniu historického vedomia občanov Slovenskej republiky, ktoré je založené na vedeckom poznávaní národných a svetových dejín.

cu photoDňa 23. februára 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) obdržala list od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, v ktorom oznamuje, že na základe odporúčania Akreditačnej komisie zo dňa 24. a 25. januára 2017 Katolícka univerzita zostáva v sieti vysokých škôl univerzitného typu. V liste adresovanom rektorovi KU Mons. prof. Jozefovi Jarabovi minister školstva uvádza: „Vážený pán rektor, v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že Katolícka univerzita v Ružomberku zostáva univerzitnou vysokou školou. K dosiahnutému výsledku Vám a celej vysokej škole gratulujem.“


Rektor KU vyjadril nad rozhodnutím potešenie: „Som presvedčený, že rozhodnutie pána ministra prináša ešte viac pokoja do našej práce a viac svetla a istoty mnohým uchádzačom pri výbere našej univerzity. Katolícka univerzita urobila za posledné mesiace výrazný posun vpred. V spolupráci s fakultami a so všetkými súčasťami KU chceme v tom naďalej pokračovať.“


KU ponúka štúdium na svojich štyroch fakultách: Filozofickej fakulte, Pedagogickej fakulte, Fakulte zdravotníctva a Teologickej fakulte. V súčasnosti na KU študuje 4103 študentov.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo