dvorak t2.sk 013Kde je začiatok a kde je koniec objektu? Čo je napr. súčasťou nejakej hory a čo už k nej nepatrí? Ktorá mikročastica je ešte časťou nejakého indivídua? Existujú vôbec nejaké jasne a presne ohraničené objekty? Alebo sú všetky objekty trochu neurčité? Čo by to však znamenalo, keby boli objekty v realite vágne? Aj toto sú niektoré z otázok, ktoré rezonujú v súčasnej analytickej metafyzike v rámci diskusií o metafyzickej vágnosti. Petr Dvořák sa v rámci hosťovskej prednášky na Katedre filozofie FF KU v Ružomberku, ktorú predniesol 4. októbra 2018, detailnejšie pozrel na vybrané pozície, problémy a argumenty rámcujúce diskusiu o metafyzickej neurčitosti. Základný problém je v tom, či je vágnosť (neurčitosť) záležitosťou jazyka alebo je možné, aby existovali vágne objekty v realite. Ak napr. nevieme presne určiť, kde začína nejaký kopec alebo ktoré zrnko piesku pridané k iným zrnkám už vytvára kopu, je problém v tom, že naše termíny „kopec“ a „kopa“ sú nepresné alebo sú nepresné samotné objekty, o ktorých tu hovoríme?

prihovorMilé študentky, milí študenti, vážené kolegyne, kolegovia, naša fakulta prešla počas dvoch desaťročí búrlivým vývojom. Sťahovali sme sa do novej budovy, pristavovali sme, otvárali sme nové študijné programy, iné zatvárali. Fakulta musela splniť rôzne akreditačné kritériá, vždy nakoniec úspešne a napokon sa podrobila aj hodnoteniu kvality nezávislou agentúrou ARRA – a vôbec nedopadla zle. Hoci si ľudia často myslia, že malá fakulta v malom meste nemôže konkurovať väčším a obstáť v tvrdej konkurencii, predsa pri poslednom hodnotení vyšla ako tá, ktorá medzi filozofickými fakultami patrí medzi tie najlepšie na Slovensku.

 

nicole honeywillMilí študenti prvého ročníka, pozývame Vás na stretnutie s členmi Vašich katedier, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. septembra 2018. Program:

 

- 11:20 – 11:30 v F 013 úvodné stretnutie, všetci študenti prvého ročníka bakalárskeho stupňa

- od 11:35  predstavenie sa katedier „svojim“ študentom v osobitných miestnostiach (F 013 – Katedra anglického jazyka a literatúry, F 007 – Katedra filozofie, F 010 -  Katedra histórie, F 109 – Katedra germanistiky, F 210 – Katedra psychológie, F 201 – Katedra slovenského jazyka a literatúry, F 108 – Katedra žurnalistiky)

 

Študenti vyšších ročníkov sú na stretnutiach taktiež vítaní.

t2.sk 015jjMilí študenti, 17. 9. 2018 začína výučbové obdobie zimného semestra. Všetky dôležité informácie o vyučovaných predmetoch, o službách študentom, harmonogram akademického roka, Študijný poriadok FF KU v Ružomberku a viaceré ďalšie podrobnosti nájdete v dokumente Informácie o štúdiu 2018/2019. Aktuálny rozvrh na zimný semester bude prístupný od štvrtka 13. 9. 2018. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo potrebovali ďalšie informácie, neváhajte sa obrátiť na vedenie fakulty, študijné oddelenie alebo vedúcich katedier.

seminar kd prahaKatedra společenských věd Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Prahe spolu s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovali v dňoch 6. – 7. septembra 2018 medzinárodný vedecký seminár s názvom Spolky – 100 rokov. Stretnutie jedenástich referujúcich sa uskutočnilo v priestoroch Stavební fakulty ČVUT a v prezidentskom salóne Národního památníku na Vítkově v Prahe. Na seminári zazneli príspevky na rôzne témy týkajúce sa spolkového života v období 19. a 20. storočia a kultúrnych dejín. Toto podujatie nadviazalo na minuloročné stretnutie s názvom: Stav a perspektívy výskumu kultúrnych dejín v strednej Európe, ktoré zorganizovala Katedra histórie FF KU v Ružomberku v dňoch 7. – 8. septembra 2017 na FF KU v Ružomberku. Išlo teda už o druhý ročník seminára vedcov, ktorí sa zaoberajú výskumom kultúrnych dejín.

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo