www.t2.sk 032V utorok 21. marca sa na Katedre politológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila súťaž v písaní esejí s názvom „Moja Európa“, určená pre študentov stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 50 študentov z celého Slovenska, ktorí prišli ukázať svoje schopnosti a v konkurencii zabojovať o atraktívne ceny. Víťaz, spolu so svojím učiteľom, získa zájazd do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorý do súťaže venoval europoslanec Miroslav Mikolášik. Súťažné eseje ohodnotia vyučujúci Katedry politológie FF KU. Všímať si budú interpretačnú úroveň, kritickosť a tvorivosť prístupu a kultúru jazyka. Počas súťažného dňa si mohli účastníci prezrieť priestory fakulty a univerzitnej knižnice; učitelia, ktorí sprevádzali študentov, sa stretli s vyučujúcimi katedry, ktorá súťaž organizovala. Po vyhodnotení súťaže bude poradie najúspešnejších esejí zverejnené na webe FF KU.

foto2V utorok 14. 3. 2017 sa na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku uskutočnil tréning Solution Focused Counseling organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie (SAŠAP). Tréning viedli študentky psychológie posledného ročníka magisterského štúdia Bc. Daniela Martoníková a Bc. Silvia Bohdanová, ktoré sa s uvedeným prístupom zameraným na riešenie zoznámili na zahraničnom študijnom pobyte v Belgicku (Thomas More University College) realizovanom prostredníctvom Erasmus +

plagat politologia pre ss v3aV piatok 17. marca 2017 privíta Katedra politológie na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku stovku študentov stredných škôl, ktorým bude o Európskej únii prednášať pozvaný hosť, MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu.

tury do textury 10

Vážení milovníci slovenského jazyka, literatúry a kultúry!

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku Vás srdečne pozýva na desiaty ročník študentskej konferencie. Podujatie sa uskutoční 25.4.2017 v priestoroch FF KU. 

Konferencia je primárne zameraná na odkrývanie skrytých študentských talentov a ponúka priestor pre rozvinutie aktuálnej diskusie o hodnotách slovenského jazyka, literatúry a kultúry.

Študentské práce by sa v rámci jazykovej či umeleckej analýzy textu mali vyznačovať jednak tvorivou invenciou, jednak odbornou erudíciou, čo organizátori konferencie adekvátne ocenia. Výber jazykovej či literárnej témy nie je ohraničený. 

Záväznú prihlášku aj s anotáciou je potrebné zaslať na emailovú adresu katarina.vilcekova@ku.sk najneskôr do 9.4.2017.

 

Prihláška

obalka malekovaJazykovedná monografia Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Study of Evaluative Adjectives od autorky Danice Malekovej porovnáva kultúrne hodnotové rámce v kontexte britských a slovenských turistických textov. Rozdiely v mentalite oboch spoločenstiev sú dokumentované autentickým jazykovým materiálom, a to najmä prostredníctvom systematického porovnania hodnotiacich prívlastkov a konceptov, ktoré rozvíjajú. Ako uvádza doc. PhDr. Milan Ferenčík, PhD. „Monografia je vydarenou odbornou publikáciou, ktorá prehlbuje naše poznanie v oblastiach dvoch jazykov a kultúr v komunikácii, a propagačných žánrov/registrov turizmu v internetovom prostredí, a to originálnym prepojením aktuálnych dát a vhodných teoreticko-metodologických východísk, ktorými sú systémovo-funkčná (hallidayovská) lingvistika, kritická štylistika, kognitívna lingvistika a psychológia. Práca predstavuje nielen inšpiratívne

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo