hroch cbDňa 17. júna zomrel náhle vo veku 69 rokov pán prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. Pohrebné obrady sa uskutočnia vo štvrtok 30. júna o 13:15 v obradnej sieni krematória mesta Brna, Jihlavská ulica 1.

Jaroslav Hroch pôsobil ako profesor a garant štúdia filozofie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Bol uznávaným odborníkom v oblasti filozofickej hermeneutiky, americkej filozofie či estetiky, ale pozoruhodný prehľad mal tiež v oblasti literatúry a umenia. Svoje pracovisko obohacoval nielen vedeckou a pedagogickou činnosťou, ale tiež srdečným a ľudským prístupom voči svojim študentom i kolegom. Budeme na neho spomínať ako na láskavého učiteľa, školiteľa a obetavého spolupracovníka.

Nech mu Pán udelí večné odpočinutie!

webAkademické letné školy všeobecne ponúkajú výbornú príležitosť pre študentov, ktorých študijný záujem prekračuje povinné penzum a majú chuť intenzívne nahliadnuť do akademického sveta. Letná škola antickej filozofie 2016 by mohla byť v tomto smere ukážkovým príkladom: odborné semináre a rovnako tak aj neformálne stretnutia vytvorili priestor pre živé diskusie, kvalitné vzdelávanie a predovšetkým neustály kontakt s akademickým prostredím. Letnú školu antickej filozofie zabezpečuje už druhý rok Centrum pre interdisciplinárne štúdia na Filozofickej fakulte KU v rámci riešenia grantu Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West.

pict philradiio lumenPravidelná relácia rádia Lumen „Študentské šapitó“ bola 20. júna 2016 venovaná filozofickej olympiáde, ktorú organizuje Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

img 0252aKatedra germanistiky Filozofickej fakulty KU pripravila dňa 16. 6. 2016 diskusiu a čítanie z kultovej knihy Christiane F. My deti zo stanice ZOO s jej prekladateľkou Paulínou Šedíkovou Čuhovou. Podujatia sa zúčastnilo 48 študentov Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku spolu s pedagógmi. Diskusiu moderovala Jana Juhásová. Na základe pozitívnej odozvy prítomných stredoškolákov hodnotíme podujatie ako veľmi úspešné.

antikaV dňoch 23. a 24. júna uvíta Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Literárne pramene neskorej antiky. Odborníci na staroveké dejiny, klasickú filológiu a antickú filozofiu budú počas dvoch dní prezentovať výsledky svojich vedeckých aktivít a diskutovať o historických prameňoch z obdobia tzv. neskorej antiky. Všetci študenti i záujemci o antiku sú srdečne pozvaní.

 

pdf2 Program konferencie

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo