Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS KU, ktoré sa budú na FF KU konať 25. 10. 2016 v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod., boli platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

 

Kandidáti do AS za študentskú časť FF KU:

Mgr. Samuel Javornický 

dsc 0526Študenti Katedry germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa môžu v holandskom jazyku zdokonaľovať nielen počas každoročného festivalu Dutch Days, ale aj v rámci viacerých študijných predmetov.

V polovici októbra sa na pôde univerzity opäť konal kultúrny festival Dutch Days, ktorý už niekoľko rokov organizuje katedra germanistiky. Pedagógovia a pozvaní hostia sa takto snažia záujemcom priblížiť holandský jazyk, ako aj históriu a kultúru tejto krajiny. „Týmto spôsobom chceme propagovať Holandsko, a zároveň chceme študentov prilákať k štúdiu holandského jazyka práve na našej fakulte, ktorá to umožňuje,“ povedal profesor katedry germanistiky a nederlandista Adam Bžoch.

V tomto roku na dvojdňovom festivale vystúpil aj známy holandský lingvista Camiel Hamans, zaujímavé miesta Holandska priblížila Martina Gartčígová a kultúrno-historické eseje Johana Huizingu predstavil Adam Bžoch. Súčasťou festivalu bolo aj premietanie dokumentárnych filmov či prehliadka oddelenia holandských kníh v univerzitnej knižnici.

„Zaujímavou aktivitou bol aj holandský antikvariát, kde si študenti za symbolické euro mohli zakúpiť holandské knihy v originálnom jazyku, ale aj v slovenskom, českom a nemeckom preklade,“ dodal profesor Bžoch, ktorý oceňuje záujem študentov o holandčinu. Na katedre môžu dokonca absolvovať dvojročný ku ahoj, som zmenou pivkorz a získať medzinárodne uznávaný certifikát.

Martina Púpavová

Foto – Barbora Kubovová 

zavislostPatologické používanie internetu a s tým súvisiaca závislosť od internetu je novodobým fenoménom, ktorého výskyt si uvedomujú predovšetkým rodičia svojich dospievajúcich detí. Na aktuálnosť tohto javu reaguje i nová webová stránka http://www.internetovazavislost.sk, za vznikom ktorej stojí člen Katedry psychológie FF KU v Ružomberku Mgr. Juraj Holdoš, PhD., dlhodobo výskumne orientovaný na spojenie medzi psychológiou a technológiami.

upnKatedra histórie FF KU v Ružomberku v spolupráci s Ústavom pamäti národa (ÚPN) zorganizovala vo štvrtok 13. októbra seminár s názvom Fakty, interpretácie, pamäť, ktorý pozostával zo série troch samostatných prednášok.

plagat terapia1Katedra psychológie FF KU pripravila už tradične jesenný cyklus praktických prednášok a workshopov odborníkov z psychoterapeutickej praxe. V prvý októbrový pondelok predstavil psychoterapeut Mgr. Pavol Reguly gestalt psychoterapiu ako metódu osobného rastu prostredníctvom sebapoznania, ktorá vychádza z holistického pohľadu na človeka a jeho vzťah k prostrediu. O jedinečných špecifikách psychoterapeutickej pomoci deťom daných predovšetkým nutnosťou rešpektovať vývinovú situáciu dieťaťa a kontext jeho rodiny bude hovoriť 17. októbra 2016 psychoterapeutka PhDr. Monika Naďová, PhD. Systemická psychoterapia, ktorej filozofickým pozadím je konštruktivizmus a sociálny konštrukcionizmus,  bude témou prednášky 21. novembra 2016. Psychoterapeutka Mgr. et Mgr. Denisa Zlevská predstaví „systém“, podľa ktorého dostal celý tento psychoterapeutický smer názov a vysvetlí jeho špecifické fungovanie.

Semináre prebiehajú formou teoretických prednášok, sú dopĺňané praktickými informáciami, radom príkladov a ilustrované zaujímavými kazuistikami. Ukazuje sa, že ide o osvedčený a žiadaný program zo strany študentov. 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo