foto scpizV medzinárodný deň internetovej bezpečnosti (7. február) bolo v Bratislave občianskym združením eSlovensko otvorené prvé Slovenské centrum prevencie internetovej závislosti. Na podujatí sa ako pozvaný hosť zúčastnil Juraj Holdoš, PhD. z Katedry psychológie FF KU v Ružomberku, ktorý sa stal „krstným otcom projektu“. Pri otvorení centra bola predstavená aj stránka nezavislost.sk a tiež mobilná aplikácia, ktorá pomáha užívateľom zredukovať čas na internete.

t2.sk 0047. február 2017 bol Dňom otvorených dverí na Katolíckej univerzite, na ktorý sa pripravili všetky jej fakulty. Program DOD začínal v Aule sv. Jána Pavla II., kde sa prichádzajúci hostia dozvedeli prvé informácie o univerzite a jej súčastiach z úvodného slova prorektora Františka Trstenského a od prodekaniek Pedagogickej a Filozofickej fakulty Markéty Rusnákovej a Edity Príhodovej. Následne sa rozdelili podľa toho, o aký typ štúdia mali záujem.

foto2Absolventi štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku sa po dvoch rokoch od poslednej konferencie opätovne stretli na svojej Alma Mater v piatok 3. februára 2017.

Stretnutie sa začalo uvítacím príhovorom Mareka Babica, PhD., dekana FF KU v Ružomberku, následne vystúpila PaedDr. Edita Príhodová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu, ktorá pozvala všetkých absolventov k registrácii do Klubu absolventov pri FF KU v Ružomberku.

V piatok 3. februára 2017 sa uskutoční stretnutie absolventov štúdia psychológie na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku, ktoré bude prebiehať formou konferencie. Bude to čas akademickej diskusie našich absolventov a zároveň čas bohatých spomienok na obdobie ich štúdia. Absolventi ponúkajú zaujímavé príspevky, ktoré poukazujú na ich úspešné uplatnenie v oblasti psychologického výskumu, ako i v rozmanitých sférach psychologickej praxe. 

Program konferencie nájdete TU. V prípade záujmu ste na konferencii srdečne vítaní.

img092Výstupom aprílovej konferencie na Katedre psychológie FF KU v Ružomberku je súbor zaujímavých textov v podobe elektronického zborníka s názvom Nové poznatky v poradenskej psychológii. Zborník bol vydaný vydavateľstvom Verbum KU na jeseň 2016 a jeho editorkou je Petra Lajčiaková, odborná asistentka na Katedre psychológie FF KU.

Zborník charakterizuje veľká variabilita príspevkov, ktoré sa odlišujú tak svojím zameraním, ako i metodologickým prístupom. Možno po ňom siahnuť pri hľadaní inšpirácie pri práci so svojím klientom, ale i pri vlastnom výskume či pri príprave študentov do praxe. Jednotlivé texty prinášajú nové a zaujímavé spôsoby uchopenia tém z oblasti poradenskej 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo