imrich vaskoDňa 10. septembra  sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätnej tabule doc. PhDr. Imrichovi Vaškovi, CSc. (1936 – 2010) v jeho rodnej obci Ondrašovce. Doc. Vaško bol významný literárny vedec, pedagóg, básnik, publicista a dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) v rokoch 2000 – 2007.

 

Program začne svätou omšou o 10:30 hod. v Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Ondrašovciach, ktorú bude celebrovať rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Po jej skončení bude nasledovať odhalenie pamätnej tabule pri rodnom dome doc. Vaška, kde sa za KU prítomným prihovorí dekan FF KU doc. Mgr. Marek Babic, PhD. Je taktiež pripravená aj výstava dokumentov z tvorivej činnosti Imricha Vaška a jeho manželky Zuzany Vaškovej.

 

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. sa odborne venoval teórii literatúry, slovenskej medzivojnovej literatúre, súčasnej slovenskej literatúre, literárnej kritike. Príchodom do Ružomberka sa radí k osobnostiam, ktoré svojím osobným vkladom a zanietením stáli pri zrode Katolíckej univerzity a jej Filozofickej fakulty,  s čím je späté budovanie dôvery a rešpektu v rámci akademickej obce i v rámci vysokoškolského priestoru na Slovensku.

soc sieteAj bakalárska práca môže byť zviditeľnená v neobvykle atraktívnej podobe. Presviedča nás o tom pútavá webová stránka https://paliderer.wixsite.com/creativepsychology prezentujúca výsledky bakalárskej práce študenta psychológie Bc. Pavla Dérera. Svoju výskumnú štúdiu s názvom Závislosť od online sietí (pod školiteľským vedením Juraja Holdoša, PhD.) sa podarilo autorovi prezentovať v príťažlivej mediálnej forme prostredníctvom zaujímavého videa. Oceniť možno aj skutočnosť, že ponúka výsledky pre všetkých respondentov, ktorí participovali v jeho výskume. Zároveň táto stránka predstavuje užitočnú platformu pre ďalší zber dát v nasledujúcom výskumnom bádaní. 

t2.sk 061Filozofická fakulta KU otvára pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2017/2018 druhé kolo prijímacieho konania. Uzávierka na prihlášky na bakalárske a magisterské študijné programy je stanovená na 9. augusta 2017. V druhom kole je možné prihlásiť sa napr. na jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, germanistiky, histórie, politológie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, germanistika, história, politológia a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie 2017/2018.

jean monnet modules 1Katedra politológie FF KU zaznamenala obrovský úspech. V početnej konkurencii nielen európskych krajín, ale napríklad aj USA, Ruska, Turecka či Indie, získala v náročnom výberom konaní Agentúry Európskej komisie pre projekty Erasmus+ (EACEA) grant vo výške 28 009,80 eur v rámci programu Jean Monnet. Spomedzi 833 uchádzačov bolo podporených len 141 projektov a jediný zo Slovenska. Projekt The Ukrainian Crisis: Challenge for European Integration, ktorý bol ohodnotený 95 bodmi zo 100 (minimálny počet potrebných bodov bol 87,5), zahŕňa viaceré vzdelávacie a výskumné aktivity: vyučovanie predmetov, publikačná činnosť, odborné diskusie či aktivity so stredoškolskou mládežou. Cieľom projektu, ktorého riešiteľmi sú Ivan Koniar, Andrea Božeková a Martin Horemuž, je podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o európskej integrácii.

dsc 0185Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty KU, že si v akademickom roku 2017/2018 môžu zapísať voliteľný predmet Základy holandského jazyka 1 (zimný semester, 3 hodiny týždenne) a Základy holandského jazyka 2 (letný semester, 3 hodiny týždenne). Vyučovanie holandského jazyka zabezpečuje Katedra germanistiky, kurz trvá celkovo päť semestrov a po jeho ukončení je možnosť získať medzinárodne uznávaný jazykový certifikát. Predmety si môžete vybrať a zapísať do zápisných listov z ponuky bakalárskeho študijného programu germanistika (germjb -  povinne voliteľné predmety).

 

KG/01G30025Y/15  Základy holandského jazyka 1, tri hodiny týždenne, 6 kreditov
KG/01G30029Y/15  Základy holandského jazyka 2, tri hodiny týždenne, 4 kredity

 

V prípade potreby kontaktujte Študijné oddelenie FF KU (studijne.ff@ku.sk)  alebo vedúceho katedry germanistiky Mgr. Juraja Dvorského, PhD. 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo