img 3134V tomto roku 2016 si Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pripomína 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa organizuje viacero podujatí, z ktorých prvé sa uskutočnilo túto sobotu, 24. septembra. Bolo to stretnutie absolventov zo všetkých študijných odborov, ktoré Katedra histórie za uplynulých 20 rokov realizovala. Na tejto spoločenskej akcii sa zúčastnilo cca 70 bývalých študentov, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska.

Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS FF KU) na svojom 8. zasadnutí konanom 28. 6. 2016 uznesením č.1 2016/8/2 vyhlásil doplňujúce voľby kandidáta na funkciu člena akademického senátu FF KU za študentskú časť. Voľby budú prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

 

- navrhovanie kandidátov: od 21. 9. 2016 od 12:00 hod. do 28. 9. 2016 do 12:00 hod.

- zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov: 28. 9. 2016 do 16:00 hod.

- voľby kandidáta na člena akademického senátu FF KU za študentskú časť: 5. 10. 2016 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

 

Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovil AS FF KU volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do funkcie člena akademického senátu FF KU za študentskú časť Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v zložení:

- František Bartek
- Mgr. Lenka Halamová
- Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
- PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

 

Voľby kandidáta na funkciu člena akademického senátu FF KU za študentskú časť akademického senátu FF KU v Ružomberku sa budú riadiť vnútornou legislatívou FF KU v Ružomberku.

 

 

prof durcek page 001Dňa 21. septembra 2016 zomrel vo veku 86 rokov vzácny človek, jeden zo zakladajúcich osobností Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Jozef Ďurček.

Už v školskom roku 1993/94 bol predsedom komisie na prípravu vzniku katolíckej pedagogickej školy. Okrem neho boli v komisii otec biskup František Tondra, vdp. Alojz Kostelanský, prof. P. Kluvánek a prof. E. Gombala. V r. 1994 vznikol Pedagogický inštitút sv. Ondreja. Prvým riaditeľom Inštitútu bol prof. J. Ďurček. V šk. roku 1995/96 sa Inštitút transformoval na Katecheticko-pedagogickú fakultu.
Prof. J. Ďurček vždy presadzoval kvalitu vo vzdelávaní. Jeho charizmatická osobnosť formovala prvé generácie študentov aj pedagógov neskoršej Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Vždy budeme na neho spomínať s veľkou vďačnosťou v srdci.

Nech odpočíva v pokoji!

dsc 0303Zimný semester na FF KU akademicky otvorila prednáška Dr. Jozefa Müllera, ktorý na pozvanie Katedry filozofie a CIS-u prednášal o Aristotelovej teórii etickej cnosti. Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti slávenia výročia 2400 rokov od narodenia Aristotela (Unesco Anniversary Year). Prednáška bola pripravená v rámci výskumného projektu Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West  a vďaka podpore grantu č. 443.20132320 realizovaného na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

zasepaV nedeľu 18. septembra zomrel bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku profesor Tadeusz Zasępa. Svoju životnú púť skončil po dlhotrvajúcej chorobe srdca.
Tadeusz Zasępa pôsobil ako profesor a garant štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte. Pôsobil ako člen viacerých medzinárodných vedeckých rád, redakčných rád vedeckých časopisov, profesijných spolkov a združení.
Od roku 2013 bol členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu, od mája 2013 pôsobil  aj vo vedení Európskej federácie katolíckych univerzít (Fédération des universités catholiques Européennes – FUCE). Od júla 2008 do júna 2014 pracoval ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Svoje pracovisko obohacoval nielen vedeckou a pedagogickou činnosťou, ale tiež srdečným a ľudským prístupom voči svojim študentom i kolegom. Budeme na neho spomínať ako na láskavého učiteľa a školiteľa obetavého spolupracovníka.

Nech mu Pán udelí večné odpočinutie!

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo