upnKatedra histórie FF KU v Ružomberku v spolupráci s Ústavom pamäti národa (ÚPN) zorganizovala vo štvrtok 13. októbra seminár s názvom Fakty, interpretácie, pamäť, ktorý pozostával zo série troch samostatných prednášok.

plagat terapia1Katedra psychológie FF KU pripravila už tradične jesenný cyklus praktických prednášok a workshopov odborníkov z psychoterapeutickej praxe. V prvý októbrový pondelok predstavil psychoterapeut Mgr. Pavol Reguly gestalt psychoterapiu ako metódu osobného rastu prostredníctvom sebapoznania, ktorá vychádza z holistického pohľadu na človeka a jeho vzťah k prostrediu. O jedinečných špecifikách psychoterapeutickej pomoci deťom daných predovšetkým nutnosťou rešpektovať vývinovú situáciu dieťaťa a kontext jeho rodiny bude hovoriť 17. októbra 2016 psychoterapeutka PhDr. Monika Naďová, PhD. Systemická psychoterapia, ktorej filozofickým pozadím je konštruktivizmus a sociálny konštrukcionizmus,  bude témou prednášky 21. novembra 2016. Psychoterapeutka Mgr. et Mgr. Denisa Zlevská predstaví „systém“, podľa ktorého dostal celý tento psychoterapeutický smer názov a vysvetlí jeho špecifické fungovanie.

Semináre prebiehajú formou teoretických prednášok, sú dopĺňané praktickými informáciami, radom príkladov a ilustrované zaujímavými kazuistikami. Ukazuje sa, že ide o osvedčený a žiadaný program zo strany študentov. 

foto obalkaV júni 2016 sa po dvoch rokoch pozitívne ukončil proces registrácie časopisu Kultúrne dejiny (ISSN 1338-2209) v databáze Scopus. Citačná a referenčná databáza Scopus, za ktorou stojí vydavateľstvo Elsevier so sídlom v Amsterdame,  je so svojimi miliónmi záznamov od roku 1967 najväčšou svetovou viacodborovou databázou recenzovanej vedeckej literatúry. Dohoda s vydavateľstvom bola podpísaná 20. septembra 2016, v súčasnosti prebieha proces zaraďovania abstraktov do obsahu databázy.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo