obalka malekovaJazykovedná monografia Cultural Values in British and Slovak Tourist Texts: a Study of Evaluative Adjectives od autorky Danice Malekovej porovnáva kultúrne hodnotové rámce v kontexte britských a slovenských turistických textov. Rozdiely v mentalite oboch spoločenstiev sú dokumentované autentickým jazykovým materiálom, a to najmä prostredníctvom systematického porovnania hodnotiacich prívlastkov a konceptov, ktoré rozvíjajú. Ako uvádza doc. PhDr. Milan Ferenčík, PhD. „Monografia je vydarenou odbornou publikáciou, ktorá prehlbuje naše poznanie v oblastiach dvoch jazykov a kultúr v komunikácii, a propagačných žánrov/registrov turizmu v internetovom prostredí, a to originálnym prepojením aktuálnych dát a vhodných teoreticko-metodologických východísk, ktorými sú systémovo-funkčná (hallidayovská) lingvistika, kritická štylistika, kognitívna lingvistika a psychológia. Práca predstavuje nielen inšpiratívne

pozvanka streda 15.3.2017V dňoch 15.-16. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte KU uskutoční zasadnutie Výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (http://www.shs.sav.sk/). V rámci výraznejšej propagácie dôležitosti poznávania histórie pre súčasnú spoločnosť príde do Ružomberka asi dvadsiatka historikov a historičiek. Budú diskutovať o aktuálnych spoločenských problémoch súvisiacich s iniciatívou za posilnenie vyučovania dejepisu, Memorandom humanitných a spoločenských vedcov – Historici proti extrémizmu a konšpiračným teóriám. Ďalším bodom programu bude beseda „O súčasnej slovenskej medievistike so slovenskými medievistami“  – s Miriam Hlavačkovou, Jánom Lukačkom, Petrom Bystrickým z Historického ústavu SAV v Bratislave či stretnutie študentov a pracovníkov katedry histórie s predstaviteľmi Výboru SHS.

 

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľná, výberová organizácia, ktorá združuje profesionálnych historikov, učiteľov dejepisu, archivárov a múzejníkov v Slovenskej republike. SHS je jednou z vedeckých spoločností pri SAV, ktoré sa združujú v Rade slovenských vedeckých spoločností. Cieľom SHS pri SAV je podporovať vedecký výskum v oblasti histórie a príbuzných vedných disciplín, ako aj šíriť poznatky o dejinách v spoločnosti. Jej úlohou je prispievať k formovaniu historického vedomia občanov Slovenskej republiky, ktoré je založené na vedeckom poznávaní národných a svetových dejín.

cu photoDňa 23. februára 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) obdržala list od ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana, v ktorom oznamuje, že na základe odporúčania Akreditačnej komisie zo dňa 24. a 25. januára 2017 Katolícka univerzita zostáva v sieti vysokých škôl univerzitného typu. V liste adresovanom rektorovi KU Mons. prof. Jozefovi Jarabovi minister školstva uvádza: „Vážený pán rektor, v súlade s ustanovením § 85 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že Katolícka univerzita v Ružomberku zostáva univerzitnou vysokou školou. K dosiahnutému výsledku Vám a celej vysokej škole gratulujem.“


Rektor KU vyjadril nad rozhodnutím potešenie: „Som presvedčený, že rozhodnutie pána ministra prináša ešte viac pokoja do našej práce a viac svetla a istoty mnohým uchádzačom pri výbere našej univerzity. Katolícka univerzita urobila za posledné mesiace výrazný posun vpred. V spolupráci s fakultami a so všetkými súčasťami KU chceme v tom naďalej pokračovať.“


KU ponúka štúdium na svojich štyroch fakultách: Filozofickej fakulte, Pedagogickej fakulte, Fakulte zdravotníctva a Teologickej fakulte. V súčasnosti na KU študuje 4103 študentov.

danešDňa 27. februára 2017 privítala Filozofická fakulta KU na svojej pôde doc. Jaroslava Daneša, štipendistu Humboldtovej nadácie pracujúceho na Otto-Friedrich Universität v Bambergu. Doc. Daneš sa špecializuje na antické teórie vojny a do Ružomberka prišiel prednášať v rámci výskumného grantu Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West (ID#443.20132320).

 

 hlavnaŠtudenti filozofickej fakulty (FFKU) diskutovali s americkým veľvyslancom Adamom Sterlingom o globálnej politickej scéne, americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ale aj o domácom dianí. Počas prednášky a diskusie na FFKU vo štvrtok 23. februára sa študentom snažil priblížiť, ako vo Washingtone prebieha výmena prezidentov a čo všetko je s tým spojené.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo