foto sl treningService-learning je inovatívny pedagogický prístup spájajúci službu a učenie. V spolupráci s  CLAYSS (Centro Latinamaricano de aprendizaje y servicio solidario) sa v dňoch 14. a 15. novembra 2016 v priestoroch Filozofickej fakulty uskutočnil tréning v tejto metóde. Tréning viedli riaditeľka CLAYSS Ing. Agr. Alejandra Herrero a koordinátorka tréningu Lic. Luz Avruj.

Účastníci tréningu sa počas zaujímavých prednášok a workshopov dozvedeli základné informácie o service-learningu: históru, definície a charakteristiky. Tiež sme sa venovali service-learningovému itineráru, a to od motivácie, diagnózy, dezijnu a plánovania projektu, cez samotnú realizáciu až

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. ocenil vybraných študentov mesta. Odovzdanie diplomov sa uskutočnilo v stredu 16. novembra na Mestskom úrade v Ružomberku. Medzi ocenenými študentmi boli aj traja z Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Za Filozofickú fakultu ocenenie prevzal Samuel Štefan Mahút, ktorý sa stal víťazom súťaže, ktorú zorganizovala  Národná agentúra programu Erasmus+ (SAAIC). Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť krátke video, v ktorom pútavou formou predstavia svoj pohľad na program Erasmus+. Študent je aktivistom v akademickom i spoločenskom živote Ružomberka, je členom Akademického senátu KU, moderuje spoločenské i akademické aktivity, presvedčivo prezentuje Katolícku univerzitu na stredných školách.

 

Srdečne blahoželáme a Ďakujeme za výbornú reprezentáciu Filozofickej fakulty a Katolíckej univerzity.

bez názvuDňa 8. 11. 2016 sme si pripomenuli nedožité 80-te narodeniny doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc., dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v rokoch 2000 – 2007.

Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. sa narodil v roku 1936 v Ondrašovciach. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií bolo jeho  profesionálne pôsobenie späté s Prešovskou univerzitou, kde pracoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry. Venoval sa teórii literatúry, slovenskej medzivojnovej literatúre, súčasnej slovenskej literatúre, literárnej kritike.

Príchodom do Ružomberka sa radí k osobnostiam, ktoré svojím osobným vkladom a zanietením stáli pri zrode Katolíckej univerzity v Ružomberku a jej Filozofickej fakulty,  s čím je späté budovanie dôvery a rešpektu v rámci akademickej obce i v rámci vysokoškolského priestoru na Slovensku.

Dňa 16. 11., v stredu, bude o 12,15 zádušná sv. omša v kaplnke sv. Alberta, ktorú bude celebrovať pán rektor, prof. Jozef Jarab. Všetci ste srdečne pozvaní.

hlavna rozenbergovaNa krátky čas do vlaku zabehnutého zimného semestra pristúpilo v týždni 7. – 10. novembra 2016 niekoľko „reálnych“ spisovateľov, aby oživili faktografiu literárnych dejín o momenty autentických zážitkov, o stretnutia spisovateľov so svojimi čitateľmi, študentov s postavami z literárneho kánonu. Séria stretnutí začala v pondelok 7. novembra ráno podujatím POETRY QUARTET, ktorého hosťami boli básnici Bogomil Ďuzel z Macedónska, Iztok Osojnik zo Slovinska, Nick Brooks zo Škótska a Juraj Briškár zo Slovenska. Podujatie v priestoroch Knižnice KU moderoval básnik,

hlavná fotkaNedávne kodifikačné úpravy výnimiek z rytmického krátenia verzus jazyková prax – tak znela téma prednášky, ktorú na pôde FF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku prezentoval prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. Podujatie organizovala Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v spolupráci s ružomberskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV. Prof. Ľ. Kralčák, ktorý pôsobí ako vedúci Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sa vo svojej vedeckej činnosti orientuje na diachróniu i 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo