Centrum akademickej prípravy oznamuje študentom Filozofickej fakulty KU, že dňa 8.10. 2019 sa o 8.00 hod. v Aule Jána Pavla II. bude konať školenie BOZP a OPP (náhradný termín).

 

Školenie sa týka študentov, ktorí sa ho nezúčastnili v riadnom termíne, t.j. 24.9.2019, a ktorí v súčasnosti nemajú platné potvrdenie o jeho absolvovaní (absolvovali ho naposledy v roku 2017, príp. skôr). Toto školenie BOZP má platnosť 2 roky.

 

Študenti, ktorí sa školenia v uvedenom náhradnom termíne nezúčastnia, majú povinnosť absolvovať ho individuálne a na vlastné náklady.

 

koordinátorka Centra akademickej prípravy

Mgr. Jana Juhásová, PhD.

volby 2019 element5 digital t9cxbzluvic unsplashAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS KU) na svojom 23. zasadnutí 18.6.2019 vyhlásil voľby do AS KU na obdobie rokov 2019 – 2023. V súlade so Zásadami volieb do AS KU sa členmi AS KU stávajú štyria kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov za zamestnaneckú časť akademickej obce FF KU a dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov za študentskú časť akademickej obce FF KU.

 

regina ff kuRáno 25. septembra 2019 vysielalo naživo Rádio Regina Stred z prostredia Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rámci rubriky „U Vás“ navštívil redaktor RTVS Marcel Páleš priestory našej fakulty a poslucháčom sprístupnil dva živé vstupy so zástupcami fakulty. Krátko pred ôsmou hodinou sa v éteri prihovoril dekan fakulty doc. Marek Babic, PhD. a člen katedry histórie Mgr. Ján Golian, PhD. Poslucháčom bol priblížený začiatok akademického roka, predstavená slávnosť Veni Sancte, ale reč prišla aj na obľúbený raný nápoj – kávu a na históriu jej pitia.

Dňa 02. októbra 2019 sa koná promócia bakalárskych a magisterských študijných programov. 

 

Žiadame všetkých absolventov, aby prišli podľa rozpisu pred promóciou do auly na nácvik nástupu a priebehu promócie.

 

Promočný program:

10,30 hod. – nácvik absolventov bakalárskeho a magisterského   štúdia – v aule 

11,00 hod. – promočný akt absolventov bakalárskeho  a magisterského štúdia – v aule

 

V prípade, že sa na promóciách absolvent nezúčastní, je potrebné do 30. 09. 2019 písomne (môže byť aj formou mailu na email studijne.ff@ku.sk), informovať študijné oddelenie FF KU  o neúčasti.

 

Absolvent, ktorý sa nezúčastní promócie, si môže vyzdvihnúť diplom na študijnom oddelení od  03. 10. 2019.

Centrum akademickej prípravy oznamuje študentom Filozofickej fakulty KU, že dňa 24.9. 2019 sa v Aule Jána Pavla II. bude konať školenie BOZP a OPP a to v nasledovných termínoch:

  • o 8.00 hod. a o 12.30 hod.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo