Milé študentky a študenti, marek babicste na prahu dôležitého životného rozhodnutia, ktoré môže ovplyvniť nielen nasledujúce roky Vášho života, ale aj celé životné smerovanie. Nie je ľahké dobre si vybrať v bohatej ponuke univerzitného vzdelávania, ktoré Vám ochotne otvára svoje brány nielen na Slovensku, ale vlastne na celom svete.
Prečo filozofická fakulta v malom Ružomberku? Dovoľte mi, mladí priatelia, predstaviť Vám niekoľko dôvodov, prečo to skúsiť práve tu a teraz.
V rámci Slovenska sme stredne veľká fakulta, čo do rozsahu a pestrosti študijných programov. Ponúkame však niečo viac, niečo navyše oproti iným filozofickým fakultám. Áno, filozofiu, históriu, angličtinu, nemčinu, politológiu, religionistiku, žurnalistiku, psychológiu či slovenčinu môžete študovať aj vo svetovejších mestách ako je Ružomberok. Ale nikde inde na Slovensku ani v Čechách nenájdete to obrovské kultúrne a civilizačné bohatstvo, ktoré je votkané do stáročia budovanej siete viac ako 1800 katolíckych univerzít na svete. K tomuto celosvetovému akademickému spoločenstvu sa hrdo hlásime ako jej mladá, ale neoddeliteľná a dôležitá súčasť.
Nehráme sa na Harvard ani Oxford, ale hľadíme do sveta a budujeme si s ním zdravý a sebavedomý vzťah. Náš študent má príležitosť získať kvalitné vzdelanie v domácom, a nebojím sa povedať, rodinnom prostredí. Môže sa stretávať s renomovanými odborníkmi vo vede, má k dispozícii modernú knižnicu, dobre vybavené laboratóriá a učebne, možnosti vycestovať na niektoré z mnohých partnerských univerzít. Ale najväčším benefitom je osobný a kolegiálny prístup.
Nie je nás mnoho, ani učiteľov, ani študentov, nie sme masoví. Navzájom sa však poznáme po mene, a tak ako v rodine, vieme sa podeliť nielen o vedomosti, ale aj o emócie a zážitky. V tom je naša sila.

 

Marek Babic

dekan FF KU v Ružomberku

video ff ku finalDekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje súťaž o najlepšie propagačné video filozofickej fakulty. Zapojiť sa môžu všetci študenti fakulty. O víťazovi rozhodne hlasovanie na oficiálnej facebookovej stránke FF KU - www.facebook.com/ffkurk

 

 

 

arraFilozofická fakulta KU v Ružomberku je podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) opakovane druhou najlepšou fakultou v oblasti humanitného vzdelávania a filozofických vied na Slovensku. ARRA dňa 25. novembra 2015 predložila v poradí jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt za rok 2014. FF KU tak aj v roku, v ktorom bolo veľa práce vynaloženej v súvislosti s komplexnou akreditáciou potvrdila nastolený trend a obhájila vynikajúce druhé miesto.

 

pdf2 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015

clovek slobodna volaV roku 2015 vyšla vedúcemu katedry filozofie Petrovi Volekovi monografia o probléme slobodnej vôle. Ide o jeden z hlavných výstupov výskumného projektu VEGA pod názvom Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách. Autor v knihe kritizuje spochybňovanie slobody človeka a argumentuje v prospech záveru, že človek má slobodnú vôľu.

b019826. januára 2016 sa na pôde Filozofickej fakulty KU v Ružomberku uskutočnila tradičná konferencia doktorandov odboru systematická filozofia. Organizátori si tento rok zvolili za rámcovú tému otázku slobodnej vôle. Samotná téma ponúka spektrum rôznych náhľadov, o čom nakoniec dobre svedčia aj prednesené príspevky. Ján Hudáček otvoril konferenciu prednáškou o regularite jazyka vo vzťahu k slobode všeobecne, Marek Kiš priniesol radikálne spochybnenie koncepcie slobodnej vôle, v ktorom sa opieral o novšie výskumy z oblasti neurovied, Samuel Javornický predniesol historický exkurz o koncepcii milosti a slobodnej vôle u sv. Augustína, Martin Matušák poukázal na možné problémy ideálu autonómie vo filozofii Josepha Raza a na záver Peter Ondrej predstavil inovatívny pohľad na MacIntyrovu etiku cnosti.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo