t2.sk 015menezesOd augusta do novembra 2017 bol na výskumnom pobyte na FF KU v Ružomberku Jonathan Menezes, ktorý pôsobí na FTSA (South American Theological Faculty) v Londrine a je zároveň doktorandom na State University of Sao Paulo, Assis v Brazílii. Venoval sa tu svojmu projektu mapujúcemu vývoj v myslení holandského filozofa histórie Franka Ankersmita, ktorý podporila brazílska nadácia CAPES. Počas pobytu na fakulte predniesol prednášku The Limits of the ‘Autumn of Historiography’: On How Frank Ankersmit Left Postmodernism Behind v rámci medzinárodnej konferencie o faktuálnom naratíve a tiež vystúpil počas pravidelného týždňa vedy s príspevkom Historical Experience and Religious Experience: A Dialogue. Svoj výskumný pobyt využil tiež na dokončenie viacerých štúdií, pričom jedna z nich vyšla i v slovenskom preklade v knihe Podoby faktuálneho naratívu, ed. Paulína Šedíková Čuhová (Bratislava: Chronos, 2017).

 

kaitlyn baker 422999Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí si robia zápis cez elektronický systém AIS, že od 27. augusta 2018 bude spustená možnosť zapisovania predmetov na akademický rok 2018/2019. Vami vybratý zápis predmetov Vám bude  vytlačený v deň zápisu na študijnom oddelení.

obalka filozofiaEšte pred letnými prázdninami vyšlo piate číslo časopisu Filozofia s tematickým blokom „Metafilozofia“, ktorý obsahuje príspevky od štyroch vyučujúcich z Katedry filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Vo svojich štúdiách sa zamýšľajú nad aktuálne diskutovanými otázkami o povahe a postupoch filozofie vo všeobecnosti, resp. o metódach jej jednotlivých disciplín (metafyzika, filozofia histórie, estetika). Peter Volek reaguje na snahu viacerých autorov „rozpustiť“ metafyziku v prírodných vedách. Tieto pokusy kritizuje a tvrdí, že „metafyzika a prírodné vedy majú síce rovnaký predmet, ktorým je vysvetlenie sveta, v metódach sa však prekrývajú iba čiastočne“. Eugen Zeleňák si všíma diskusiu z filozofie histórie o tom, či majú filozofi historikom predpisovať, ako majú postupovať, alebo ich reálnu prácu majú iba opisovať. Obe krajné stanoviská sú neadekvátne, a preto argumentuje v prospech kombinovania opisného a preskriptívneho prístupu. Pavol Labuda sa zamýšľa nad povahou samotnej filozofie a vymedzuje ju z historicko-pragmatistickej perspektívy ako špecifický druh aktivity. Zároveň kritizuje snahy spraviť z filozofie vedu.

 

promo mgrFilozofická fakulta KU otvára pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2018/2019 druhé kolo prijímacieho konania. Uzávierka na prihlášky na bakalárske a magisterské študijné programy je stanovená na 8. augusta 2018. V druhom kole je možné prihlásiť sa napr. na jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, filozofie v anglickom jazyku, histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história, a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet z ponuky Pedagogickej fakulty KU (študijné programy PF nájdete na www.pf.ku.sk). Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie 2018/2019.

www.t2.sk 63V dňoch 2. a 3. júla 2018 sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil medzinárodný Kongres nemeckého jazyka, ktorý bol zameraný na podporu výučby nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. Kongres organizovali v spolupráci Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG), Katolícka univerzita v Ružomberku, Goetheho inštitút, ZfA a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

  

stravaemail  

aislogo