duleba www.t2.sk 13V pondelok 15. októbra 2018 riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba predstavil študentom Katolíckej univerzity krízu na Ukrajine ako problém a výzvu pre ďalšie fungovanie Európskej únie. „Prvýkrát v dejinách európskej integrácie sa stalo, že projekt rozširovania Európskej únie narazil na vojenskú silu. Je to nový fenomén, ktorý sa musí Európska únia naučiť riešiť a vyrovnať sa s ním,“ podotkol Duleba na margo konfliktu na východe Ukrajiny. Popri priblížení širších okolností ukrajinskej krízy bola tiež prednáška venovaná fungovaniu logiky európskej integrácie a predstaveniu mechanizmu prijímania rozhodnutí vo vnútri EÚ. „Je dôležité vysvetľovať študentom fungovanie Európskej únie, pretože ide o ich budúcnosť. Ak sa spochybní tento projekt, ohrozí to základy prosperity a bezpečnosti Slovenskej republiky, a preto by ich to malo zaujímať“.

cutkovodsc 030210. október 2018 patril Filozofickej fakulte KU v Ružomberku. Už od obeda sa v okolí Čutkovskej doliny zhromažďovali pedagógovia a študenti našej fakulty. Na "deň FF KU", ktorý sa v Čutkove konal, boli pozvaní obzvlášť študenti prvého ročníka bakalárskeho stupňa, pretože jeho súčasťou boli prvácke imatrikulácie. Prváci preukázali pri plnení rozmanitých úloh svoju bojachtivosť, vytrvalosť, odhodlanosť a všetkých presvedčili o tom, že môžu byť právom zaradení do "študentského cechu".  Veď nie každý ovláda rytierske bojovné maniere, dokáže viesť argumentačnú debatu s vyučujúcim na vylosovanú tému, prípadne má správnu výslovnosť vtipných viet v cudzích jazykoch v malíčku.

lucia parteV utorok 9. októbra 2018 po tragickej udalosti v Nitre zomrela absolventka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Lucia Džuková rod. Kozáková.

 

Narodila sa 14. februára 1991, pochádzala z hornooravskej obce Rabča. Vyštudovala Strednú umeleckú školu v Nižnej, následne pokračovala v štúdiu žurnalistiky na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde v rokoch 2010 – 2013 absolvovala bakalársky stupeň štúdia.

 

Po skončení štúdia pracovala v Holandsku, neskôr pôsobila v oblasti hotelových služieb v Martine a ako personalistka v súkromnej firme v Nitre, kde v poslednom období aj žila. Minulý rok sa vydala a od mája tohto roku pracovala ako manažérka v jednom z hotelov v Bratislave.

 

Spolužiaci a pedagógovia z katedry žurnalistiky si Luciu navždy budú pamätať ako stále usmiatu, srdečnú, skromnú a svedomitú. Vážila si každého človeka, vedela ho podporiť, vrúcne objať, bola plná snov a ideálov. Milovala život a rozdávala okolo seba pozitívnu energiu. Popri žurnalistike sa zaujímala aj o medicínu. Pre mnohých bola stelesnením anjela na zemi.

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční v piatok 12. októbra 2018 o 14. hodine na cintoríne v Rabči.

 

Smútiacej rodine a priateľom vyslovujeme úprimnú sústrasť.

 

Lucia, odpočívaj v pokoji!

imatrikulacia2018Milí prváci, naše študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

 

srdečne Vás pozývam na imatrikuláciu do malebného prostredia neďalekej Čutkovskej doliny. V stredu, 10. 10. 2018 o 13,00 bude pre Vás pripravený zaujímavý program, chutné pohostenie i športové súťaže. Aby ste sa všetci mohli zúčastniť, bude v daný deň poobede dekanské voľno.

 

Pozvanie platí pre celú našu akademickú komunitu, pedagógov aj študentov všetkých ročníkov. 

 

Tešíme sa na stretnutie s každým z Vás.

Marek Babic, dekan FF KU

dvorak t2.sk 013Kde je začiatok a kde je koniec objektu? Čo je napr. súčasťou nejakej hory a čo už k nej nepatrí? Ktorá mikročastica je ešte časťou nejakého indivídua? Existujú vôbec nejaké jasne a presne ohraničené objekty? Alebo sú všetky objekty trochu neurčité? Čo by to však znamenalo, keby boli objekty v realite vágne? Aj toto sú niektoré z otázok, ktoré rezonujú v súčasnej analytickej metafyzike v rámci diskusií o metafyzickej vágnosti. Petr Dvořák sa v rámci hosťovskej prednášky na Katedre filozofie FF KU v Ružomberku, ktorú predniesol 4. októbra 2018, detailnejšie pozrel na vybrané pozície, problémy a argumenty rámcujúce diskusiu o metafyzickej neurčitosti. Základný problém je v tom, či je vágnosť (neurčitosť) záležitosťou jazyka alebo je možné, aby existovali vágne objekty v realite. Ak napr. nevieme presne určiť, kde začína nejaký kopec alebo ktoré zrnko piesku pridané k iným zrnkám už vytvára kopu, je problém v tom, že naše termíny „kopec“ a „kopa“ sú nepresné alebo sú nepresné samotné objekty, o ktorých tu hovoríme?

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo