efpsa 2018image00007V priestoroch Filozofickej fakulty KU v Ružomberku sa v decembri minulého roku konal EFPSA Day. EFPSA je združenie európskeho formátu zastrešujúce študentské psychologické organizácie, ktorej súčasťou je aj Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP). Deň EFPSA je každoročná akcia, ktorá propaguje združenie (v celej Európe) prostredníctvom koordinovanej propagačnej vlny s interaktívnymi zábavnými aktivitami a šírením informácií.

kp mikulas 2018Študenti Katedry psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku aktívne pomáhali pri organizácii benefičného podujatia na Základnej škole sv. Vincenta v Ružomberku, ktoré sa už tradične uskutočnilo aj v tomto predvianočnom období. Anton Grebáč, Veronika Izraelová, Markéta Grofčíková a Ivana Bakaričová (z tretieho ročníka bakalárskeho štúdia psychológie) sa prestrojili za sv. Mikuláša a jeho anjelský sprievod, čím príjemne spestrili predvianočnú benefičnú akciu pre všetky deti prvého stupňa základnej školy a ich rodičov.

workshop 15 16nov2018V dňoch 15. a 16. 11. 2018 sa Jana Juhásová z Katedry germanistiky Filozofickej fakulty KU v Ružomberku zúčastnila pracovného workshopu A roadmap for schools to support the language(s) of schooling, ktorý organizovalo Európske centrum pre moderné jazyky (ECML) v Grazi (Rakúsko). Na pracovnom stretnutí bolo prítomných okrem štyroch organizátorov podujatia z Francúzska, Fínska, Švédska a Švajčiarska a dvoch odborných konzultantov z Talianska a Francúzska aj 30 zástupcov z 30 krajín Európy. 

vianoce trhy 2018Uprostred posledného týždňa výučby v zimnom semestri sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, už tradične, uskutočnili vianočné trhy. Tento rok podujatie pripravili a zrealizovali študenti z katedier filozofie a anglického jazyka a literatúry, pričom koláče, pohostenie a vianočný punč zabezpečili zamestnanci fakulty. Počas trhov tieto dobroty ochutnali návštevníci, študenti i zamestnanci. Výťažok z akcie vo výške 157,- EUR spolu s ďalšími vyzbieranými predmetmi – charitatívna zbierka trvá ešte do 18. 12. 2018, takže hračky, spoločenské hry, športové potreby a pod. stále môžete priniesť na recepciu FF KU – odovzdáme Detskému centru v Ružomberku. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a špeciálne študentom za milé a vydarené podujatie!

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

recepcia

+421 918 722 023

+421 918 722 025

štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo