litanicka forma webV novembri 2018 vyšla vo vydavateľstve Verbum vedecká monografia Jany Juhásovej Litanická forma od avantgardy po súčasnosť. Autorka sa v nej zamerala na rekonštrukciu náboženských litánií, vrátane žánrových foriem, z ktorých vznikli. Následne sleduje ich básnické aktualizácie v modernej svetovej a najmä v slovenskej lyrike (Ch. Baudelaire, A. Breton, V. Nezval, F. Halas, A. Ginsberg, G. von Stein, A. Siletius; slovenský nadrealizmus, katolícka moderna, povojnová a súčasná poézia). Juhásová dospieva k zisteniu, že revitalizácia litanicko-repetitívnej formy nastáva v dvadsiatom storočí najmä v poetike spirituálnych autorov z dôvodu ich záujmu tvorivo nadväzovať na tradíciu, no zároveň u básnikov avantgardy (vrátane postavantgardy, vizuálnej a konceptuálnej poézie), pre ktorých boli príťažlivé najmä výrazovo-kompozičné impulzy litanickej repetície. Varianty litanickej formy nachádza tiež vo všetkých historických etapách a tvorivých líniách modernej slovenskej lyriky.

univerzita janka kupaluHoci Bielorusko pre nás nie je vzdialené ani geograficky, ani kultúrne, predsa na Slovensku o tejto krajine veľa nevieme. S cieľom nadviazať kontakty so vzdelávacími inštitúciami v Bielorusku sa uskutočnila pracovná cesta zástupcov Katolíckej univerzity v Ružomberku, dekana Filozofickej fakulty KU Mareka Babica a prodekana pre vedu, umenie a doktorandské štúdium FF KU Eugena Zeleňáka, ktorým do Bieloruska otvoril dvere honorárny konzul Bieloruskej republiky na Slovensku Marián Murin.

am 2018fotoMáte záujem spracovať Vaše obľúbené odborné témy? Chceli by ste s vyučujúcimi z katedier detailnejšie prediskutovať vybrané problémy z Vašich odborov? Mali by ste záujem otestovať si svoje schopnosti ešte pred písaním a obhajobou svojich záverečných prác? Na Filozofickej fakulte KU sa môžu študenti zapojiť do študentskej vedeckej a odbornej činnosti nazvanej Albertus Magnus. Albertus Magnus  je dobrovoľná vedecká aktivita študentov, ktorí by radi prezentovali svoje práce na vybraný problém.

medartUnikátny projekt spojí štyri okruhy mediálnej tvorby. Zapojiť sa môžu stredoškoláci z celého Slovenska.

 

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KŽ) predstavila komplexnú súťaž pre mediálnych tvorcov MEDart. Žiaci stredných škôl môžu prihlásiť svoje články, rozhlasové a televízne nahrávky i fotografie do niekoľkých súťažných kategórií.

bpovazanova1Ružomberský fotografický klub Fotoklub RK1924 každoročne organizuje súťaž s názvom Ružomberčania fotografujú, a to pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k Ružomberku, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Tohtoročný tretí ročník súťaže bol zameraný na tri tematické kategórie: 1. Životné prostredie, priemysel; 2. Život v meste a okolí, voľný čas, rodina, krajina, príroda; 3. Architektúra, dokument a pamiatky. Cenu Fotoklubu RK1924, ktorá bola udelená samostatne ako osobitné vyznamenanie, získala študentka 2. ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Barbora Považanová.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo