lucia parteV utorok 9. októbra 2018 po tragickej udalosti v Nitre zomrela absolventka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Lucia Džuková rod. Kozáková.

 

Narodila sa 14. februára 1991, pochádzala z hornooravskej obce Rabča. Vyštudovala Strednú umeleckú školu v Nižnej, následne pokračovala v štúdiu žurnalistiky na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde v rokoch 2010 – 2013 absolvovala bakalársky stupeň štúdia.

 

Po skončení štúdia pracovala v Holandsku, neskôr pôsobila v oblasti hotelových služieb v Martine a ako personalistka v súkromnej firme v Nitre, kde v poslednom období aj žila. Minulý rok sa vydala a od mája tohto roku pracovala ako manažérka v jednom z hotelov v Bratislave.

 

Spolužiaci a pedagógovia z katedry žurnalistiky si Luciu navždy budú pamätať ako stále usmiatu, srdečnú, skromnú a svedomitú. Vážila si každého človeka, vedela ho podporiť, vrúcne objať, bola plná snov a ideálov. Milovala život a rozdávala okolo seba pozitívnu energiu. Popri žurnalistike sa zaujímala aj o medicínu. Pre mnohých bola stelesnením anjela na zemi.

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční v piatok 12. októbra 2018 o 14. hodine na cintoríne v Rabči.

 

Smútiacej rodine a priateľom vyslovujeme úprimnú sústrasť.

 

Lucia, odpočívaj v pokoji!

imatrikulacia2018Milí prváci, naše študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

 

srdečne Vás pozývam na imatrikuláciu do malebného prostredia neďalekej Čutkovskej doliny. V stredu, 10. 10. 2018 o 13,00 bude pre Vás pripravený zaujímavý program, chutné pohostenie i športové súťaže. Aby ste sa všetci mohli zúčastniť, bude v daný deň poobede dekanské voľno.

 

Pozvanie platí pre celú našu akademickú komunitu, pedagógov aj študentov všetkých ročníkov. 

 

Tešíme sa na stretnutie s každým z Vás.

Marek Babic, dekan FF KU

dvorak t2.sk 013Kde je začiatok a kde je koniec objektu? Čo je napr. súčasťou nejakej hory a čo už k nej nepatrí? Ktorá mikročastica je ešte časťou nejakého indivídua? Existujú vôbec nejaké jasne a presne ohraničené objekty? Alebo sú všetky objekty trochu neurčité? Čo by to však znamenalo, keby boli objekty v realite vágne? Aj toto sú niektoré z otázok, ktoré rezonujú v súčasnej analytickej metafyzike v rámci diskusií o metafyzickej vágnosti. Petr Dvořák sa v rámci hosťovskej prednášky na Katedre filozofie FF KU v Ružomberku, ktorú predniesol 4. októbra 2018, detailnejšie pozrel na vybrané pozície, problémy a argumenty rámcujúce diskusiu o metafyzickej neurčitosti. Základný problém je v tom, či je vágnosť (neurčitosť) záležitosťou jazyka alebo je možné, aby existovali vágne objekty v realite. Ak napr. nevieme presne určiť, kde začína nejaký kopec alebo ktoré zrnko piesku pridané k iným zrnkám už vytvára kopu, je problém v tom, že naše termíny „kopec“ a „kopa“ sú nepresné alebo sú nepresné samotné objekty, o ktorých tu hovoríme?

prihovorMilé študentky, milí študenti, vážené kolegyne, kolegovia, naša fakulta prešla počas dvoch desaťročí búrlivým vývojom. Sťahovali sme sa do novej budovy, pristavovali sme, otvárali sme nové študijné programy, iné zatvárali. Fakulta musela splniť rôzne akreditačné kritériá, vždy nakoniec úspešne a napokon sa podrobila aj hodnoteniu kvality nezávislou agentúrou ARRA – a vôbec nedopadla zle. Hoci si ľudia často myslia, že malá fakulta v malom meste nemôže konkurovať väčším a obstáť v tvrdej konkurencii, predsa pri poslednom hodnotení vyšla ako tá, ktorá medzi filozofickými fakultami patrí medzi tie najlepšie na Slovensku.

 

nicole honeywillMilí študenti prvého ročníka, pozývame Vás na stretnutie s členmi Vašich katedier, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. septembra 2018. Program:

 

- 11:20 – 11:30 v F 013 úvodné stretnutie, všetci študenti prvého ročníka bakalárskeho stupňa

- od 11:35  predstavenie sa katedier „svojim“ študentom v osobitných miestnostiach (F 013 – Katedra anglického jazyka a literatúry, F 007 – Katedra filozofie, F 010 -  Katedra histórie, F 109 – Katedra germanistiky, F 210 – Katedra psychológie, F 201 – Katedra slovenského jazyka a literatúry, F 108 – Katedra žurnalistiky)

 

Študenti vyšších ročníkov sú na stretnutiach taktiež vítaní.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

banner 01

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo