snímka obrazovky 2018 04 19 o 6.53.09 723x1024Prostredie internetu môže byť často nebezpečné, ale zároveň sa dá využívať aj na prinášanie dobra a pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú a zatiaľ ju nedokážu vyhľadávať osobne. Katedra psychológie FF KU v Ružomberku sa dlhodobo venuje oblasti internetu, jeho nástrahám, ale aj pozitívnym stránkam. Teší nás, že sú v tejto oblasti činní aj naši študenti. Nezisková organizácia IPčko.sk, ktorá sa zameriava na poskytovanie psychologického poradenstva a pomoci prostredníctvom internetu, publikovala metodickú príručku s názvom Online terénna práca. Študent prvého ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Pavol Dérer je jedným z jej autorov a zároveň tento projekt v danej organizácii aj vedie. Spolu s kolegami vyhľadáva na internete komunity, ktoré medzi sebou zdieľajú nebezpečné informácie, napr. o rôznych psychických ochoreniach, psychofarmakách či dokonca o spôsoboch, ako spáchať samovraždu, a prináša im pomoc priamo do ich prirodzeného prostredia – do online diskusných fór. Veríme, že aj táto publikácia pomôže mnohým ľuďom nájsť spôsob, ako sa začať vyrovnávať so svojimi problémami.

konferencia godV dňoch 5. až 7. júna 2018 sa na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku uskutoční medzinárodná konferencia v prieniku filozofie a teológie na tému God, Creation and Time. Prednášajúci budú analyzovať hlavne problémy týkajúce sa časovosti stvorenia, časnosti človeka, ako aj otázku večnosti alebo bezčasosti Boha. Konferenciu organizuje Katedra filozofie FF KU v spolupráci s Oddělením pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu Akademie věd České republiky. S hlavnými prednáškami vystúpia Christian Tapp z Universität Innsbruck a Ryan Mullins z University of St Andrews. Okrem toho zaznejú príspevky účastníkov zo Slovenska, Čiech, Spojených štátov amerických, Nového Zélandu, Ruska či Izraela. Srdečne pozývame!

obrázok1Poslucháč prvého ročníka magisterského štúdia psychológie Bc. Pavol Dérer sa stal jedným z laureátov ceny Dobrovoľník roka 2017, ktorú každoročne vyhlasuje portál CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Cena bola jemu a jeho kolegom udelená za projekt Online terénna práca, ktorý je práve pod jeho vedením. Predstavuje jednu z aktivít IPčka, prostredníctvom ktorej odborní pracovníci v internetovom teréne – na sociálnych sieťach aktívne vyhľadávajú najohrozenejších mladých ľudí a vyťahujú ich von z uzatvorených online komunít či diskusných fór a snažia sa ich nasmerovať k pomoci. Pavol Dérer patrí aj medzi spoluautorov metodickej príručky s rovnakým názvom, ktorá sa uvedenej problematike odborne venuje.

 

dsc 7967Termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy na FF KU v Ružomberku bol predĺžený do 31. mája 2018. Na našej fakulte je v rámci bakalárskeho stupňa možné študovať napr. anglistiku a amerikanistiku, filozofiu, philosophy (v anglickom jazyku), históriu, psychológiu, slovenský jazyk a literatúru, žurnalistiku, medziodborové štúdium ľubovoľnej dvojkombinácie z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história a slovenský jazyk a literatúra, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Podobné študijné programy sú uskutočňované tiež na magisterskom stupni. Viac informácií nájdete v časti Prijímacie konanie 2018/2019.

gold medals 2018Michal Karlubík, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal zlatú medailu na International Philosophy Olympiad (IPO), ktorá sa tento rok konala v čiernohorskom meste Bar. Na tohtoročnom 26. ročníku sa zúčastnilo 50 krajín z Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Celkovo súťažilo 100 študentov, spomedzi ktorých získal slovenský študent celkovo najvyššie skóre 8,33 bodu na škále od 0 do 10. Tohtoročná súťaž ponúkla štyri krátke filozofické texty (autormi boli: Aristoteles, Mencius, Kant, Goehr), z ktorých si študent mal vybrať jeden a napísať naň počas 4 hodín esej.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

 

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo