drag krakovMinulý týždeň navštívili Katedru žurnalistiky FF KU v Ružomberku hostia z Pápežskej univerzity Jána Pavla II v Krakove. V rámci programu CEEPUS do Ružomberka prišiel dekan Fakulty spoločenských vied Michal Drozdz a riaditeľka Inštitútu žurnalistiky Katarzyna Drag. Na pôde Filozofickej fakulty KU sa s nimi stretol dekan Marek Babic a vedúci katedry žurnalistiky Pavel Izrael. Okrem prednášok a konzultácií bolo cieľom ich návštevy aj prehĺbenie spolupráce medzi dvomi žurnalistickými pracoviskami. 

kd obalka1 2019S potešením môžeme oznámiť, že vyšlo nové číslo indexovaného časopisu Kultúrne dejiny. V aktuálnom čísle môžu záujemcovia nájsť v úvode informáciu o publikácii Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku (2018). Štúdie tohto čísla sa zaoberajú staršími i novšími dejinami. Byzantológ Martin Hurbanič opísal činnosť patriarchu Antiochie Jána Oxeitesa a jeho vzťahy s križiakmi v rokoch 1098 – 1100 (s. 6-24). V druhom príspevku umenovedci Ivan Gerát a Marian Zervan analyzovali problematiku bičovania v obraznosti a myslení v stredoveku (25-41). Tretia štúdia s názvom Die Organisierung der Kornspeicher im neunzehnten Jahrhundert im Gut des Erzbischofs von Eger od maďarského historika Istvána Horvátha predstavila skladovanie obilia v 19. storočí na majetkoch jágerských biskupov (42-51).

ceny dekana za2018Na úvod 37. zasadnutia Kolégia dekana FF KU v Ružomberku 29. mája 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Cien dekana FF KU za rok 2018. Týmto spôsobom sa dekan Marek Babic poďakoval zamestnancom a študentom za ich nasadenie v oblasti výučby, výskumu a ďalších tvorivých aktivít. Zamestnanci a študenti spolu podali 10 zaujímavých nominácií v piatich kategóriách. Zvlášť potešujúce boli návrhy zo strany študentov, ktorí oceňovali tak nasadenie vyučujúcich, ako aj aktivity svojich spolužiakov. O týchto návrhoch rokovala komisia na svojom zasadnutí 14. mája 2019 a dekan sa rozhodol udeliť cenu nižšie uvedeným zamestnancom a študentke. Ďakujeme za všetky návrhy a blahoželáme oceneným. Teší nás, že na fakulte pôsobia a študujú aktívni a tvoriví ľudia.

alica moravcikovaAlica Moravčíková pochádza z Banskej Bystrice a už štvrtý rok študuje žurnalistiku na našej filozofickej fakulte. Popri škole je aj hráčkou Mestského basketbalového klubu Ružomberok, s ktorým tento rok v Bratislave vybojovala Slovenský pohár a jej tím sa stal nedávno i majstrom Slovenska. Basketbalu sa venuje už od svojich siedmich rokov a tohtoročné úspechy sú doposiaľ jej najvýznamnejšie.

phd prijimacky 2019Termín podania prihlášok na doktorandské študijné programy pre akademický rok 2019/2020 uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 31. mája 2019. Na FF KU sú v ponuke doktorandské študijné programy história, systematická filozofiateória a dejiny žurnalistiky v dennej forme a študijné programy história a systematická filozofia v externej forme. 

 

Detaily o podmienkach prijatia (vypísané témy dizertačných prác, termíny prijímacej skúšky a pod.) nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo