unesco holloko 5titPri príprave návrhov na efektívne spravovanie a manažment lokality UNESCO Vlkolínec je veľmi dôležitá výmena skúseností a dobrej praxe z podobných lokalít UNESCO. Dňa 23. novembra 2018 sa pracovníci Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), poslanci a pracovníci samosprávy Mesta Ružomberok a členovia OZ Vlkolínec zúčastnili na pracovnej ceste do dediny Hollókő v Maďarsku, ktorá je zapísaná od roku 1987 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Dôvodom zápisu do zoznamu UNESCO je charakteristická tradičná výstavba dediny zo 17.-18. st., ktorá je dodnes zachovaná. Dedina Hollókő leži v Novohradskej župe v obvode Szécsény a má rozlohu 518 ha. Stará časť obce predstavuje typ tradičnej maďarskej dediny. Dedina sa do dnešného dňa nestala múzeom, obyvatelia časť budov stále používajú. Do zoznamu UNESCO patrí 67 chránených sedliackych domov. Na rozdiel od lokality Vlkolínec, kde žije už iba 20 obyvateľov s trvalým pobytom, v dedine Hollókő žije viac ako 400 obyvateľov a dodnes obyvatelia pri významných sviatkoch dodržiavajú tradície.

 

unesco holloko

Účastníci pracovnej cesty v dedine Hollókő v Maďarsku zapísanej v roku 1987 z zozname UNESCO (Foto: Miroslav Korba)


Z odborného výkladu pána Petra Kelecsenyiho, ktorý je koordinátorom a manažérom dediny Hollókő, sme mali možnosť sa dozvedieť podrobné informácie o spôsobe jej spravovania a porovnať si ich prístup so spravovaním lokality UNESCO Vlkolínec. Na rozdiel od lokality Vlkolínec, kde takmer všetky objekty sú v súkromnom vlastníctve, v Hollókő väčšinu objektov vlastní samospráva. Na ich spravovanie si samospráva dediny Hollókő založila mimovládnu organizáciu, ktorá má na starosti aj informačné centrum a kaviareň. Samospráva Hollókő má vypracovaný dlhodobý plán ako udržateľne spravovať územie dediny s cieľom čo najviac oživiť a zachovať tradičný život miestnych obyvateľov a zároveň poskytovať širokú škálu kvalitných služieb pre návštevníkov počas celého roka. Na rozdiel od lokality Vlkolínec v dedine Hollókő dokážu návštevníkom poskytnúť zaujímavé služby a podujatia aj na niekoľkodňový pobyt. Vzhľadom na dobrú dostupnosť ročne navštívi dedinu Hollókő viac ako 100 000 prevažne zahraničných návštevníkov. Ďalšie informácií o dedine Hollókő sú na stránke http://www.holloko.hu/.

 

unesco holloko 2

 

unesco holloko 3

 

unesco holloko 5

Ukážky tradičných sedliackych domov v dedine Hollókő
(Foto: Eva Pauditšová)

 

Pracovnú cestu do Hollókő zabezpečila Pedagogická fakulta KU. Cesta bola podporená z projektu Horizont 2020: Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA), v ktorom je Pedagogická fakulta KU od roku 2016 zapojená ako asociovaný partner na základe Dohody o spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV, ktorý je národným koordinátorom projektu SIMRA na Slovensku. Predmetom dohody je spolupráca na zabezpečení podporného výskumu pre lokalitu Vlkolínec ako jednej z prípadových štúdií projektu SIMRA. Cestu do dediny Hollókő sme využili aj na propagáciu výsledkov projektu SIMRA (http://www.simra-h2020.eu/).

 

Autor: Mária Kozová

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku