svoc 2018 kbae2 titNa Katedre biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU prebehla dňa 11.12.2018 prezentácia Študentskej vedeckej odbornej činnosti v odboroch biológia a ekológia. Do druhého ročníka súťažného podujatia sa prihlásili študenti magisterského stupňa so zaujímavými témami v daných odboroch.

 

 

 

 

svoc 2018 kbae

 

Vedúcim hodnotiacej komisie bol prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. z KBE, príspevky jednotlivých súťažiacich boli hodnotené z hľadiska vedeckého prínosu, pripravenej prezentácie a samotného prednesu vrátane záverečnej diskusie. Víťazné, prvé miesto získali so zhodným počtom bodov až dve študentky KBE; Bc. Térezia Valášková predniesla príspevok s názvom Edukačné aktivity v prevencii proti inváznym organizmom a Bc. Kristína Golisová sa zaoberala tým, ako výživa ovplyvňuje naše gény. Druhé miesto získal Bc. Peter Dérer s príspevkom týkajúcim sa výskytu kliešťa obyčajného, vo vertikálnom transekte Smrekovice.

 

svoc 2018 kbae2

 

Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme!

 

Autor: Mária Balážová

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku