gretkowski ocenenie titDňa 10. decembra 2018 v sídle Mazowieckeho krajského úradu vo Varšave bolo ks. prof. zw. dr hab. Andrzejovi Ryszardovi Gretkowskemu, pracovníkovi Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku odovzdané jedno z najvyšších ocenení Prezidenta Poľskej republiky, Strieborný kríž za zásluhy.

 

 

 

foto april 2018 pc105466 gretkowski 1 55458

 

V mene prezidenta prof. Gretkowskemu ocenenie odovzdal predseda Mazowieckeho kraja Zdzisław SIPIERA.
Toto čestné ocenenie prof. Gretkowski získal za súčasnú prácu a službu v oblasti starostlivosti o zdravie a sociálnej starsostlivosti v mnohých oblastiach, napr.: v kňazskej službe chorým, v práci psychonkológa v nemocniciach, vo vedeckej a didaktickej práci v oblasti sociálnej práce a pedagogiky v Poľsku aj v zahraničí.

 

gretkowski ocenenie

 

Prof. Gretkowskemu k oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia a Božieho požehnania v ďalšej práci.

 

 

 

Autor: Anna Žilová

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku