foto vicenza titŠtipendijný program Erasmus+ ponúka nespočetné množstvo možností vycestovania v rámci štúdia, či pedagogického pôsobenia na univerzite. V dňoch 27. 1 – 1. 2 2019 sa pracovnej cesty v talianskom meste Vicenza zúčastnila pedagogička Katedry hudby PF KU  v Ružomberku Mgr. art. Mária Detvaj – Sedlárová, ArtD.

 

 

Dôvodom jej vycestovania bolo vedenie majstrovských speváckych kurzov na tamojšom Conservatorio di Musica A. Pedrollo di Vicenza. Taliansky školský systém nechápe konzervatórium ako strednú školu, ale štúdium na ňom trvá desať rokov a spája umelecké vzdelávanie I. aj II. stupňa. Absolventi tak získajú riadne rešpektovaný a uznávaný titul, ktorý im umožňuje ich ďalšie umelecké či pedagogické pôsobenie.

 

list vicenza

 

Účastníci kurzov boli študentami spevu, ktorí si pripravili piesne z nemeckej, francúzskej, talianskej, či dokonca českej piesňovej literatúry. V rámci práce s hudobným materiálom, kladie Mária Detvaj – Sedlárová vo svojej praxi dôraz na ucelený, kultivovaný a čo najviac prirodzený prejav v rámci vokálnych zásad bel canta. Spevákov upozorňovala
na voľnosť hlasového aparátu, detailnú prácu s obsahom spievaného slova a adekvátnym výrazom, ktorý je predpokladom ideálnej interpretácie a poslucháčom prináša hlbší vizuálny aj vnútorný prežitok.
 

foto vicenza


Okrem majstrovských kurzov vystúpila s prednáškou, počas ktorej predstavila prvú slovenskú národnú operu od Eugena Suchoňa – Krútňava. V závere svojho pôsobenia na Conservatorio di Musica sa uskutočnil koncert účastníkov majstrovských kurzov, kde vystúpili s naštudovaným repertoárom, ktorý získal u divákov nadšený ohlas.


 
Autor: Mgr. Peter Pekarčík

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku