promocia aulaOznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu:

 

Harmonogram promócií pdf

 

 

 

17.06.2019 – promócie absolventov bakalárskeho štúdia


8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta1

 

10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika (denná a externá forma)  


11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Pedagogika, Sociálna práca  a Učiteľstvo predmetov (denná a externá forma)

 

19.06.2019 – promócie absolventov magisterského štúdia


8.30 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta1


10.00 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo predmetov, Sociálna práca, Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby a Poradenstvo a sociálna komunikácia (denná a externá forma)


11.30 hod. – promócia absolventov študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie  (denná a externá forma)

 

Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti č. 129!!!


Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 13.06.2019!!!


V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť a doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 20.06.2019 v čase úradných hodín na študijné oddelenie.

 

Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku  03.06.2019

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku