pemf logoKatolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Katedra manažmentu v spolupráci s mestom Poprad a primátorom mesta Poprad Ing. Antonom Dankom pod záštitou rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. a dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 (PEMF2019) „Aktuálne trendy a výzvy v oblasti riadenia podnikov“ ktoré sa uskutoční v dňoch 17. a 18. októbra 2019 v Poprade.

 

2. ročník konferencie PEMF2019 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v nastupujúcej ére štvrtej priemyselnej revolúcie, z oblasti rozvoja ľudského potenciálu a oblasti cestovného ruchu. Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov z oblasti celostného manažmentu je žiaduca a naliehavá. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.

 

Konferenčný zborník z prvého ročníka PEMF 2017 bol indexovaný v databáze Web of Science. Konferenčný zborník príspevkov PEMF 2019 bude tiež podaný na indexáciu do databázy Web of Science.

 

Termín pre podanie príspevkov, ktoré splnia podmienky pre uverejnenie v zborníku je pre zamestnancov KU v Ružomberku predĺžený do 25.6.2018.

Prosíme komunikovať prostredníctvom pemf.poprad@gmail.com

Bližšie informácie o obsahových a formálnych náležitostiach príspevkov, ako aj o recenznom konaní sú zverejnené na stránke http://www.manazmentpp.sk/blog/konferencia-pemf/

 

Autor: Ing. Anna Diačiková, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku