interreg 1 titV rámci riešenia aktivít projektu INTERREG V-A-SK-CZ / 20/16/02 č. NKP3040D001 "Pamiatky UNESCO v živote miest, obcí a regiónov" usporiadala dňa 7. júna 2019 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (vedúci partner) v spolupráci s mestom Ružomberok (partner 2), Katolíckou univerzitou v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner) a ďalšími partnermi: Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s. (Partner 1) a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (partner 3) pracovné stretnutie na Mestskom úrade v Ružomberku a odbornú exkurziu v lokalite UNESCO Vlkolínec.

 

Pracovné stretnutie a exkurzia boli určené zástupcom samospráv, ktorých spájajú podobné problémy pri riešení ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pamiatok UNESCO, či iných významných kultúrnych alebo prírodných pamiatok. Riešiteľov projektu INTERREG a zástupcov samospráv z územia Biosférickej rezervácie Dolní Morava o.p.s. prijal v nádhernej zasadacej miestnosti Mestského úradu 1. viceprimátor mesta Ružomberok Mgr. Michal Lazar (obr. 1).

 

interreg 1

Obr. 1

Slávnostné prijatie účastníkov pracovného stretnutia 1. viceprimátorom mesta Ružomberok Mgr. Michalom Lazarom v zasadacej miestnosti Mestského úradu Ružomberok

 

Vo svojom príhovore predstavil aktuálne úlohy rozvoja mesta Ružomberok s dôrazom na pripravované rozvojové dokumenty pre mestskú časť Vlkolínec. Ocenil odborné výsledky, ktoré sa dosiahli v spolupráci s českými partnermi v projekte INTERREG "Pamiatky UNESCO v živote miest, obcí a regiónov". Zdôraznil tiež význam spoločných stretnutí s obyvateľmi Vlkolínca a vlastníkmi nehnuteľností v tejto lokalite, ktoré boli zorganizované v roku 2019 s cieľom predstaviť pripravovaný územný plán zóny Ružomberok - Vlkolínec. Veľmi cenné boli tiež vystúpenia českých kolegov zo samosprávy, ktorí predstavili skúsenosti s ochranou kultúrnych pamiatok na území svojich obcí. Za českú stranu sa na podujatí zúčastnili zástupcovia obcí Šardice, Zborovice, Kostice, štatutárneho mesta Brna, Slovanského hradiska v Mikulčice, Masarykovej univerzity v Brne a Biosférickej rezervácie Dolní Morava; za slovenských partnerov sa stretnutia zúčastnili pracovníci Mestského úradu Ružomberok a Katolíckej univerzity v Ružomberku (obr. 2).

 

interreg 2

Obr. 2

Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia pred budovou Mestského úradu Ružomberok


V rámci popoludňajšej časti odborného programu hostia z českých partnerských organizácií a samospráv navštívili lokalitu UNESCO Vlkolínec. Ing. Jozef Bašary z Mestského úradu Ružomberok, ktorý je zároveň aj predsedom OZ Vlkolínec, poskytol účastníkom exkurzie podrobné informácie o histórii lokality a tiež aj o pripravovaných revitalizačných plánoch pre ochranné pásmo. Spoločne si pozreli lokalitu Vlkolínec so zachovalými drevenými domami, navštívili múzeum ľudovej architektúry a tiež aj novo otvorený dom UNESCO. Odborný výklad doplnil aj Ing. Michal Slašťan, bývalý primátor a 1. viceprimátor mesta Ružomberok.

 

interreg 3

Obr. 3

Účastníci odbornej exkurzie v lokalite UNESCO Vlkolínec


Všetci účastníci podujatia vysoko hodnotili prezentované praktické pohľady na to, čo so sebou prinášajú pre samosprávy obcí požiadavky štatútu UNESCO. Zároveň ocenili rozšírenie uhla pohľadu na problematiku manažmentu kultúrnej krajiny a plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia.

 

Text: Libor Lněnička a Mária Kozová
Autor fotografií: Libor Lněnička

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku