t2k 3431 titNa Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 1. – 4. júla 2019 uskutočnil už 12. ročník obľúbenej akcie pre deti základných škôl vo veku od 8 do 14 rokov „Detská univerzita KU 2019“. Tohtoročné motto podujatia znelo „Múdrejší vyhráva!“ pričom univerzitný život si vyskúšalo 90 detí. Program Detskej univerzity KU 2019 (DU KU 2019) bol opäť veľmi pestrý.

 

 

du logo final

 

Počas štyroch dní mohli deti nabrať početné vedomosti a skúsenosti z väčšiny odborov, ktoré Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka v rámci troch stupňov univerzitného vzdelania. Príjemnými povinnosťami „študentov“ DU KU 2019 boli aktívne účasti na rôznorodých workshopoch pod vedením vysokoškolských študentov, ktorí si tak mohli v praxi vyskúšať svoje pedagogické, organizátorské či iné schopnosti.

 

t2k 3322


Spomedzi študijných odborov na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku nadobudli deti hravou formou nové poznatky z oblasti germanistiky, psychológie a žurnalistiky. Postupne zistili, že nemčinu môžu pre viaceré podobnosti so slovenským jazykom „hravo zvládnuť“, objavovali tiež podstatu psychológie či vyskúšali si byť rozhlasovými reportérmi. Početnejšie zastúpenie spomedzi tém workshopov mali študijné odbory z Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, ktorá bola aj hlavnou organizačnou inštitúciou DU KU 2019.

 

t2k 3358

 

Tu mohli deti „pričuchnúť“ k rôznym informáciám z oblasti biológie, hudby, informatiky, náboženstva, predškolskej a elementárnej pedagogiky, ruského jazyka a sociálnej práce. Na workshopoch z biológie mali žiaci pripravené rôzne vedomostno-logické hry, v rámci hudobnej tematiky sa naučili typickú kazašskú ľudovú pieseň, na informatike sa venovali robotike, workshopy z náboženstva boli s ohľadom na motto DU KU 2019 nasmerované na poznávanie rozdielov medzi ľudskou a Božou múdrosťou, tradične silné zastúpenie mali hry pre „prváčikov“, o poznanie bohatší pohľad nadobudli na ruský jazyk a z oblasti sociálnej práce sa deti učili princípom kamarátskeho budovania vzťahov. Z Fakulty zdravotníctva predstavili vedúci workshopov žiakom pre život veľmi potrebné zásady prvej pomoci a základné „ťahy“ pri ošetrovaní rôznych zranení.

 

t2k 3345


Dva dni Detskej univerzity KU 2019 začínali pozvanými prednáškami. Prvú z nich prezentovala dr. V. Rassu Nagy z Katedry cudzích jazykov (oddelenie talianskeho jazyka) na PF KU, ktorá si za tému vybrala osobnosť génia svojej doby – Leonarda da Vinciho (aj) z príležitosti 500. výročia jeho smrti. Druhú prednášku viedli dr. K. Markovičová a Mgr. M. Medžová z Poradenského centra KU, ktoré názorne predstavili deťom spôsoby ako vnímať, príp. pomôcť ľuďom s rôznym hendikepom. Začiatok záverečného dňa DU KU 2019 patril ďakovnej sv. omši vedenej duchovným otcom J. Žvandom z UPaC-u Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý v kázni vyzdvihol hodnotu kamarátstva.

 

t2k 3431


Ako sa pomyslene brány Detskej univerzity KU 2019 otvorili imatrikuláciou v jej prvý deň, tak sa jej brány zatvorili v posledný deň slávnostnou promóciou za účasti (okrem detí – nových absolventov s rodinnými príslušníkmi) členov vedenia univerzity i organizujúcich fakúlt KU.

 

t2k 3503


Na tomto mieste treba tiež poďakovať - Pánu Bohu za pomoc a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii vydarenej akcie. Spomedzi nich treba spomenúť organizačný tím pod vedením dr. S. Kaščákovej z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU, študentky a študentov z rôznych katedier, ktorí mali počas celej detskej univerzity na starosti žiakov a viedli workshopy a tiež vysoko profesionálnej zdravotníckej službe. Poďakovanie patrí aj Grantovej agentúre Pedagogickej fakulty KU, ktorá akciu finančne podporila.

 

Kompletná fotogaléria na stránke du.ku.sk

Autor: Pavol Papčo

Foto: Martin Pinkoš

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica