logo srsrAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS KU) na svojom 24. zasadnutí dňa 24. 09. 2019 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce Katolíckej univerzity v Ružomberku na obdobie rokov 2018 - 2021, ktoré sa uskutočnia dňa 06. 11. 2019.

 

Návrhová listina  pdf

 

 

V súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU sa členom ŠRVŠ za KU stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov.

 

Za organizáciu volieb, navrhovanie kandidátov a zabezpečenie volieb je zodpovedná univerzitná volebná komisia a volebné komisie fakúlt, ktoré zostavia jednotlivé akademické senáty fakúlt. AS KU schválil za predsedu univerzitnej volebnej komisie Mgr. Samuela Štefana Mahúta a za členov univerzitnej volebnej komisie Mgr. Martinu Neboškovú a Michala Sopiaka.

 

Za kandidáta vo voľbách do ŠRVŠ môže byť navrhnutý každý študent KU (v ktoromkoľvek stupni štúdia), ktorého štúdium nie je prerušené. Navrhnúť kandidáta má právo ktorýkoľvek študent KU prostredníctvom návrhovej listiny, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke KU a stránke PF KU. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát a do 24.10.2019 14:00 doručiť jedným z nasledovných spôsobov:

 1. osobne ktorémukoľvek z členov univerzitnej volebnej komisie
 2. elektronicky (farebne zoskenovaný/odfotený originál podpísanej návrhovej listiny) na mejlovú adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie: samuel.mahut263@ku.sk
 3. poštou na adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie:

Samuel Štefan Mahút
Filozofická fakulta KU
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok


Návrhové listiny, ktoré budú doručené po 24.10.2019 14:00 nebudú akceptované. Návrhové listiny, ktoré nebudú obsahovať požadované údaje, budú považované za neplatné.

Predsedníctvo Akademického senátu PF KU dňa 16. 10. 2019 schválilo nasledovný harmonogram Volieb do ŠRVŠ za KU.


Voľby sa uskutočnia 6. novembra 2019 nasledovne:

 • v Ružomberku, od 8:00 do 10:00; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu č. 139;
 • v Levoči, od 12:00 do 13:00 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, v zasadačke;
 • v Poprade, od 14:00 do 15.00, v budove Inštitútu Štefana Nahálku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke.

Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb bude ustanovená volebná komisia Voľby do ŠRVŠ za KU  v zložení schválenom Volebnou a mandátovou komisiou AS PF KU na jej zasadnutí dňa 10. 10. 2019:

 1. Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda Volebnej komisie
 2. ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD. – nominant Veľkého kancelára KU
 3. PhDr. Viera Šilonová, PhD. – člen volebnej komisie za zamestnaneckú časť AO PF KU
 4. Mgr. Lenka Chlebanová - člen volebnej komisie za študentskú časť AO PF KU
 5. Kristína Valentínyová - člen volebnej komisie za študentskú časť AO PF KU

Náhradníci:

 1. Mgr. Katarína Russinová, PhD. - za zamestnaneckú časť AO PF KU
 2. Mgr. Katarína Kobelová - za študentskú časť AO PF KU
august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner