Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra biológie a ekológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

+421 44 432 6842 (spojovateľka)
+421 905 367 800

 

Webstránka katedry:

webstránka Katedry biológie a ekológie

 

Vedúci:
Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

 

Zástupca:
Ing. Dana Blahútová, PhD.

 

Tajomník:

Ing. Jozef Macko, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)

 

Profesori:
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.

 

Docenti:
Doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

 

Odborní asistenti:
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.

RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD (externý spolupracovník)
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)

 

Chemický laborant:
Silvia Lukáčová

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

  Výročná správa katedry za rok 2015pdf logo 2

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2 
Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku