Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra manažmentu
Nábrežie Jána Pavla II., č. 15,
058 01 Poprad

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842, klapka 1810

tel.: +421 918722170

email: studijne.isn.pf(zavinac)ku.sk

 

Študijné oddelenie:
PaedDr. Janka Bujalková
 
Personálne oddelenie
Katarína Keklaková

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Webstránka inštitútu:

www.manazmentpp.sk

 

Vedúci katedry:

prof. Ing. Alena Daňková, CSc.


Zástupca:

doc. Ing. Jana Piteková, PhD.


Tajomník katedry:

Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.


Profesori:

prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc., m. prof. KU


Docenti:
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.

doc. Mgr. Peter Madzík, PhD.


Odborní asistenti:

Ing. Miloš Birtus, PhD.
Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.
Ing. Anna Diačiková, PhD.
PhDr. Adriána Grigerová, PhD.
Ing. Zuzana Gončarová, PhD.

 

Externí spolupracovníci:

Ing. Mária Pomffyová, PhD.
PhDr. Mária Sirotiaková, PhD.
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD.
RNDr. Martin Billich, PhD.
RNDr. Lucia Csachová, PhD.
PaedDr. Aurélia Plávková-Tináková, PhD.
doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
Ing. Anna Hrnčiarová, PhD.
Ing. Miroslava Kubičková

 

Oznamy:

pdf logo 2 Harmonogram zápisov na akademický rok 2017/2018 v Poprade

pdf logo 2 Promócie 2017

 

Dokumenty štúdium:

pdf logo 2 Harmonogram odovzdávania ZP 2018

pdf logo 2 Inštruktáž úpravy prác na štátnice

pdf logo 2 Smernica dekana o ukončení štúdia na PF KU

word icon small Smernica dekana o ukončení štúdia na PF KU - prílohy

pdf logo 2 Tézy štátnej skúšky 3.3.15 manažment 2016/2017 - prvý stupeň bc.

 

Dokumenty:

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2012

pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2011

 

Rozhodnutia o akreditácií študijných programov:

pdf logo 2 Mgr. Ekonomika a manažment podniku - DF

pdf logo 2 Mgr. Ekonomika a manažment podniku – EF

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku