Adresa pracoviska:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra hudby
Námestie A. Hlinku 56
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra hudby

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

 

Zástupca:
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

 

Tajomník:
Mgr. Martina Procházková, PhD.

 

Koordinátor ECTS:
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

 

Profesori:
prof. MgA. René Adámek
doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU

 

Docenti:
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

 

Odborní asistenti:
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
Mgr. Martina Procházková, PhD.
Mgr. art. Mária Detvaj Sedlárová, ArtD.

 

Asistenti:
Mgr. Art. David di Fiore

 

Lektori:
PaedDr. Monika Gazdaricová
Mgr. Marta Fuljerová, PhD. (externý spolupracovník)
Mgr. Ivana Šablatúrová, PhD. (externý spolupracovník)

 

Doktorandi:
Mgr. Peter Pekarčík

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2016
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra informatiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra informatiky

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry 

 

Vedúci:
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU

 

Zástupca vedúceho:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.

 

Tajomník:
PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

 

Metodik pedagogickej praxe:
Ing. Jana Jacková, PhD.

 

Sekretariát:
Janka Šidová

 

Profesori:
doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU

 

Docenti:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. Ing. Ján Pillár, PhD.
doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD. (externý spolupracovník)

 

Odborní asistenti:
Ing. Hedviga Petrušková, PhD.
Ing. Jana Jacková, PhD.
Ing. Roman Krakovský, PhD.

 

Asistenti:
PaedDr. Róbert Janiga
PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

 

Technik:
Bc. Patrik Sitiarik

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

  Informatika - tézy na štátne bakalárske skúšky (jednoodborové štúdium) 2018/2019

pdf logo 2  Informatika - tézy na štátne bakalárske skúšky (dvojodborové štúdium) 2018/2019

pdf logo 2  Informatika - tézy na štátne magisterské skúšky - jednoodborové štúdium 2018/2019

pdf logo 2  Informatika s didaktikou - tézy na štátne magisterské skúšky - dvojodborové štúdium 2018/2019

pdf logo 2  Tézy na štátne záverečné skúšky – Rozširujúce štúdium informatiky 2018/2019

 

Dokumenty:

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra matematiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok


Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra matematiky

 

Vedúci:

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.


Tajomník:

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.


Koordinátor ECTS:

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

RNDr. Lucia Csachová, PhD.


Sekretariát:

Dagmar Mariašová


Profesori:

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. (extermý spolupracovník)


Docenti:
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.


Odborní asistenti:

RNDr. Martin Billich, PhD.
RNDr. Lucia Csachová, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
 
Zástupca:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
 
Tajomník:
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
 
Koordinátor ECTS:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
 
Metodička pedagogickej praxe:
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.
 
Sekretariát:
Mgr. Katarína Russinová, PhD.
 
Profesori:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
 
Docenti:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
 
Odborní asistenti:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PaedDr. Monika Kubatková, PhD.

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

 Tézy na bakalársku štátnu skúšku v študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové štúdium)

pdf logo 2

 Tézy na bakalársku štátnu skúšku NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

pdf logo 2

 Tézy na magisterskú štátnu skúšku (jednoodborové štúdium) NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

pdf logo 2

 Tézy na magisterskú štátnu skúšku (2-ročné štúdium) NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii

 

Dokumenty:

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU

 

Zástupca:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

 

Koordinátor ECTS:
PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

 

Sekretariát:
Viera Kleinová

 

Profesori:
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
prof. PhDr. Anna Hudecová, CSc.

 

Docenti:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.

 

Odborní asistenti:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PhDr. Gabriela Siváková, PhD.
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.
PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.
PhDr. Oľga Okálová, PhD.
PhDr. Helena Orieščíková, PhD.
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. Martina Magová, PhD.
PaedDr. Jana Hrčová, PhD.

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

  Otázky pre denné aj externé štúdium PEP (nová akreditácia) 

pdf logo 2  Otázky pre denne aj externé štúdium kombinácie (nová aj stará akreditácia)

pdf logo 2  Otázky pre odbor pedagogika

 

Dokumenty:

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

 
 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku