Predseda AS PF KU:

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť:

Ing. Renáta Bellová, PhD.
prof. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A.

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
Dr. Rosangela Libertini, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.
doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
PhDr. Viera Šilonová, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

Mgr. Zuzana Kuráňová - zuzana.kuranova(zavinac)gmail.com

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.

Ing. Jozef Macko, PhD.

 

Členovia AS PF KU za študentskú časť:

Boris Kočko - kockoboris9(zavinac)gmail.com
Róbert Švec - robert.svec9(zavinac)gmail.com

Mgr. Katarína Kobelová - katarinakelcikova(zavinac)gmail.com

Barbora Mojžišová - barbora.mojzisova(zavinac)gmail.com

Mgr. Peter Pekarčík - petopekarci(zavinac)gmail.com

Bc. Matej Kostelník - matej.kostelnik123(zavinac)gmail.com

Patrik Páterek - patrik.paterek(zavinac)gmail.com
Dávid Vinter - dvinter48(zavinac)gmail.com
Bc. Marián Kotyra - marian.kotyra14(zavinac)gmail.com
Mgr. Lenka Chlebanová - lenka.chlebanova797(zavinac)ku.sk

 

KOMISIE:
Volebná a mandátová komisia pri AS PF KU
Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. (členka za AS PF KU)
Dr. Rosangela Libertini, PhD. (členka za AS PF KU)
PaedDr. Miriam Matejová, PhD. (členka za AS PF KU)
Mgr. Beáta Valentínyová (členka za AS PF KU)

pdf logo 2 Zápisnica zo zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU,

ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2018

 

Legislatívna komisia pri AS PF KU
Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  – predseda
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (členka za AS PF KU)
RNDr. Janka Kopáčová, CSc. (členka za AO PF KU)
JUDr. Juraj Čech, PhD. (člen za AO PF KU)
Róbert Švec (za študentskú časť AS PF KU)

 

Komisia pre ekonomické záležitosti a rozvoj
RNDr. Štefan Tkačik, PhD. – predseda
Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (člen za AS PF KU)
Doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc. (členka za AO PF KU)
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. (AO PF KU)

Mgr. Peter Pekarčík (člen za študentskú časť AS PF KU)

 

Komisia pre študijné náležitosti, vedecko-výskumnú činnosť a umenie
PhDr. Viera Šilonová, PhD. – predsedníčka
Doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (člen za AS PF KU)
Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD.
Mgr. Eva Bumberová (členka za AO PF KU)
Boris Kočko (člen za študentskú časť AS PF KU)

 

Legislatívne predpisy

pdf logo 2 Rokovací poriadok AS PF KU

pdf logo 2 Zásady volieb do Akademického senátu PF KU

 

Predsedníctvo Akademického senátu PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 13. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica zo 4. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 3. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 2. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia predsedníctva AS PF KU

 

Funkčné obdobie AS PF KU 2016-2020

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2020

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2019

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2018

pdf logo 2 Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2017

pdf logo 2 Zápisnica z 28. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 27. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 26. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 25. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 24. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 23. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 22. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 21. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 20. (mimoriadneho) zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 19. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 18. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 17. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 16. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 15. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 14. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 13. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 12. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 11. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 10. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 9. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 8. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 8. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica zo 7. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 7. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica zo 6. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 5. zasadnutia AS PF KU  rar icon prílohy k zápisnici

pdf logo 2 Pozvánka na 5. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 4. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 3. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 2. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 2. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica z 1. zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na 1. zasadnutie AS PF KU

pdf logo 2 Zápisnica ustanovujúceho zasadnutia AS PF KU

pdf logo 2 Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS PF KU

 

Funkčné obdobie AS PF KU 2012-2016

pdf logo 2 Pozvánka na 27. zasadnutie AS PF KU dňa 18.5.2016

pdf logo 2 Zásady doplňujúcich volieb do AS PF KU 11.5.2016

pdf logo 2 Vyhlásenie volieb dekana PF KU 2016-2020

pdf logo 2 Volebný a rokovací poriadok PF KU

pdf logo 2 Voľba dekana PF KU

pdf logo 2 Štatút PF KU 2009

pdf logo 2 Zásady volieb do Akademického senátu KU za PF KU /konané dňa 9. 11. 2011

pdf logo 2 Kandidáti do volieb do Akademického senátu KU za PF KU /konané dňa 9. 11. 2011

pdf logo 2 Zápisnica č. 26/2016 z 26. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 26.04.2016

pdf logo 2 Zápisnica č. 25/2016 z 25. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 22.03.2016

pdf logo 2 Zápisnica č. 24/2016 z 24. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 16.02.2016

pdf logo 2 Zápisnica č. 23/2015 z 23. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 21.09.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 22/2015 z 22. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 28.08.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 21/2015 z 21. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 27.07.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 20/2015 z 20. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 30.06.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 19/2015 z 19. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 15.04.2015

pdf logo 2 Zápisnica č. 18/2014 z 18. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 11.11.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 17/2014 z 17. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 16.9.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 16/2014 z 16. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 4.6.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 15/2014 z 15. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 1.4.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 14/2014 z 14. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 14.1.2014

pdf logo 2 Zápisnica č. 13/2013 z 13. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 3.12.2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 12/2013 z 12. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 12. 11. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 11/2013 z 11. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 5. 11. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 10/2013 z 10. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 15. 10. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 9/2013 z 9. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 18.9.2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 8/2013 z 8. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 26.6.2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 7/2013 zo 7. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 2. 5. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 6/2013 zo 6. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 17. 4. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 5/2013 z 5. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 9. 4. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 4/2013 z 4. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 29. 1. 2013

pdf logo 2 Zápisnica č. 3/2012 z 3. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 11. 12. 2012

pdf logo 2 Zápisnica č. 2/2012 z 2. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 20. 11. 2012

pdf logo 2 Zápisnica č. 1/2012 z 1. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 13. 11. 2012

 

Správy o činnosti AS PF KU:

pdf logo 2 za rok 2019

pdf logo 2 za rok 2018

pdf logo 2 za rok 2017

pdf logo 2 za rok 2016

pdf logo 2 za rok 2015

pdf logo 2 za rok 2014

pdf logo 2 za rok 2011

pdf logo 2 za rok 2008/2009

pdf logo 2 za rok 2007/2008

 

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica