art et educatio VI. plagat A4 2019 page 0001Pozývame Vás na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom, pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom.
Konferencia sa uskutoční 19.-20.11.2019 Organová sieň, Nám. A. Hlinku 60 v Ružomberku.

 

Plagát pdf

prrk konfVedecko-odborná konferencia Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku. Cieľom konferencie je predstavenie aktuálnych trendov ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku, predstavenie poznatkov a skúseností v praktickej realizácii ranej starostlivosti a vytvorenie priestoru na odbornú diskusiu o smerovaní ranej starostlivosti a vzdelávania deti na Slovensku.

konf kulturne dedicstvoKonferencia s názvom KULTÚRNE DEDIČSTVO A PRÍRODNÉ BOHATSTVO – ZDROJ POZNÁVANIA A EDUKÁCIE DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU II. sa uskutoční v dňoch 14. - 15. októbra.  Cieľom konferencie je poskytnúť široký priestor na odborný diskurz o teoretických a praktických aspektoch z oblasti primárneho vzdelávania so zameraním na prírodovedné a spoločenskovedné aspekty v edukácii detí mladšieho školského veku.

pemf logo 240x250Catholic University, Faculty of Education, Institute of Jozef Nahálka in Poprad, Departmnent of Management in cooperation with the city of Poprad and mayor of Poprad, Ing. Anton Danko, has the pleasure to invite you to the 2nd annual scientific conference Poprad Economic and Management Forum 2019 (PEMF 2019) „Actual Trends and Challenges in the Field of Business Management“, which will be held on 17 and 18 October 2019 in Poprad.

slovenská komora sestier a pôrodných asistentiekSlovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce Vás pozývajú na:

XV. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU SESTIER PRACUJÚCICH V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB spojenú s voľbami do sekcie.
06.09 – 07.09.2019 Ružomberok

 

Pozvánka + návratka pdf

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku