ars et educatio v logoKatedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU v Ružomberku Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou určenú vedecko-pedagogickým pracovníkom,  pedagógom umeleckých predmetov a doktorandom ARS ET EDUCATIO V. Ružomberok 21.-22.11.2018

Viac informácií: webstránka konferencie.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku v spolupráci s Katedrou preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu KULTÚRNE DEDIČSTVO A PRÍRODNÉ BOHATSTVO – ZDROJ POZNÁVANIA A EDUKÁCIE DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU (z cyklu konferencie: PERSPEKTÍVY A TENDENCIE V DIMENZIÁCH PREDPRIMÁRNEHO A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA II.) konanú pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD. dňa 5. – 6. októbra 2018 na Pedagogickej fakulte KU Hrabovská cesta 1, Ružomberok (miesto konania konferencie Fatrapark v Hrabovskej doline).

pdf logo 2 Plagát

Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách, ako aj vo výchove v čase mimo vyučovania. Miesto konania: 12. septembra 2018, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Bottova 15, Levoča.

Prezentovať aktuálny stav užívania návykových látok v  rôznych cieľových skupinách je jedným z cieľov konferencie, ktorú organizuje Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Mestom Ružomberok, Žilinským samosprávnym krajom a Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Medzinárodná vedecká konferencia Drogové závislosti a ich prevencia v komunite sa uskutoční v Ružomberku v stredu 6. júna 2018.

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PF KU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT A OLYMPIZMUS, ktorá sa uskutoční 1. februára 2018 v Ružomberku.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku