Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PaedDr. Petra Kršku, PhD. v spolupráci s Ústavom speciálněpedagogických studií Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečne pozývajú na tretí ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2017 Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta, ktorá sa uskutoční 26. januára 2017 v Ružomberku.

 

pdf logo 2 Pozvánka Expresívne terapie 2017

pdf logo 2 Program s abstraktmi Expresívne terapie 2017

word icon small Návratka Expresívne terapie 2017

 

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku