Prezentovať aktuálny stav užívania návykových látok v  rôznych cieľových skupinách je jedným z cieľov konferencie, ktorú organizuje Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Mestom Ružomberok, Žilinským samosprávnym krajom a Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Medzinárodná vedecká konferencia Drogové závislosti a ich prevencia v komunite sa uskutoční v Ružomberku v stredu 6. júna 2018.

 

Ďalšími cieľmi konferencie sú vytvoriť platformu na širokú medziodborovú diskusiu v prevencii drogových závislostí a využiť skúmané dáta na tvorbu cieľov v komunitnom plánovaní sociálnych služieb. Všetky informácie o vedeckej konferencii, ako aj prihlasovací formulár, nájdete na konferenčnej stránke http://kongresruzomberok.wixsite.com/prevencia.
Konferencia sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku