Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách, ako aj vo výchove v čase mimo vyučovania. Miesto konania: 12. septembra 2018, Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Bottova 15, Levoča.


Tematické zameranie konferencie:
Konferencia je venovaná témam o budovaní predpokladov implementácie inkluzívnej edukácie. Jej hlavným cieľom je analýza možností podpory inkluzívnej edukácie v materských a v základných školách.

 

Témy konferencie:
– Stav, proces premeny a možnosti podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách.
– Podpora inkluzívne edukácie vo výchove vo voľnom čase.
– Pregraduálna príprava pedagogických a odborných zamestnancov k realizácii inkluzívnej edukácie.
– Inovácia obsahu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti inklúzie na školách.
– Inkluzívne prístupy v špeciálnopedagogickej diagnostike.


Sekcie:
1. Inkluzívne prístupy v edukácii detí v prostredí materskej školy
2. Inkluzívne prístupy v edukácii žiakov v prostredí základnej školy

 

Dôležité termíny:
do 30. 5. 2018 – prihlásenie aktívnych účastníkov tu
do 20. 6. 2018 – prihlásenie pasívnych účastníkov tu
do 10. 6. 2018 – uhradenie účastníckeho poplatku
do 17. 9. 2018 – zaslanie príspevku do recenzovaného zborníka na e-mail veronika.haskova@ku.sk (Publikovanie príspevku v zborníku je podmienené účasťou na konferencii a kladným posudkom recenzentov. Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebude možné zaradiť do zborníka).
do 20. 12. 2018 – zaslanie recenzovaného zborníka vydaného v elektronickej podobe

 

Konferencia je výstupom vedecko-výskumného projektu KEGA č. 032KU-4/2016 Podpora inkluzívnej edukácie na predprimárnom a primárnom stupni školskej sústavy s akcentom na sociálne znevýhodnené skupiny.

 

Podrobné informácie sú zverejnené na webstránke www.ijplevoca.sk/konferencie

 

pdf logo 2 Pozvánka na konferenciu

pdf logo 2 Invitation

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica