logo pemf20171. ročník konferencie PEMF2017 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a nepodnikateľských subjektov, z oblasti cestovného ruchu a integrujúcej oblasti kvality života človeka v modernom meste/obci/regióne. Výmena aktuálnych teoretických a praktických poznatkov z oblasti celostného manažmentu je žiaduca. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, k skvalitneniu študijných programov na vysokých školách, k networkingu a k vzájomnému pozitívnemu obohateniu odborníkov z praxe, vedeckých a pedagogických pracovníkov a v neposlednom rade študentov.

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PF KU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na vedeckú  konferenciu doktorandov SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE A SOCIÁLNE SLUŽBY S APLIKÁCIOU NA PODMIENKY ROZVOJA REGIÓNOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2017 v Ružomberku.

 

pdf logo 2 Pozvánka na konferenciu

 

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bude dejiskom XIV.  Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Dvojdňová konferencia sa uskutoční v Aule sv. Jána Pavla II. 30. júna a 1. júla 2017. „Pôjde o 14. konanie tradičnej konferencie, ktorá počas minulých ročníkov získala veľmi dobrú reputáciu,“ hovorí doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD., MHA, vedúca Katedry sociálnej práce. Hlavné témy tohto ročníka sú Ošetrovateľská starostlivosť v komunite so zameraním na manažment rizík a Komunitná sociálna práca.

Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana PFKU PaedDr. Petra Kršku, PhD. Vás srdečne pozýva na 6. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT A OLYMPIZMUS, ktorá sa uskutoční 3. februára 2017 v Ružomberku.

Katedra pedagogiky a psychológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozýva na vedecké kolokvium Sociálno-pedagogické dialógy III - Adolescencia a mladá dospelosť vývinové obdobie versus sociálny konštrukt, ktoré sa uskutoční 9. februára 2017 v Ružomberku.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku