volby as pfPredsedníctvo Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že dňa 17. septembra  2019, vyhlásilo doplňujúce voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej AS PF KU) na nasledovné uvoľnené miesta členov za študentskú časť AS PF KU

 

 

 

img 20190917 120331 titMinulý týždeň v dňoch 11.- 17. septembra 2019 som bola v Moskve, kde som prednášala tri prednášky na Pravoslávnej univerzite v San Tichona v spolupráci s oddielom indoeurópskych jazykov Ruskej akadémie vied. Na prípravu prvej hodiny som študovala tri roky, a nehanbím sa to povedať, pretože keď pracujete  s tak celosvetovo významným  dielom  ako Pinocchio (je to dielo, ktoré je po Bibllii preložené do najväčšieho počtu cudzích jazykov), je potrebné mať k nemu  rešpekt.

t2k 3676 titV dňoch od 9. do 10. septembra 2019 navštívil Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor St. Xavier’s College, Kathmandu, Nepál, otec Jiju Varghese.
ST. XAVIER´S COLLEGE, Kathmandu, je vzdelávacia inštitúcia univerzitnej úrovne založená a spravovaná Nepálskou jezuitskou spoločnosťou.

studentska pozickaUž tradične môžu študenti vysokoškolského štúdia podať žiadosť o študentskú pôžičku v jednom z dvoch termínov: 15. september 2019 a 31. október 2019. Na získanie pôžičky je nutné aby študent vyplnil tlačivo, ktoré nájde na webovom sídle fondu a zaslal ho na adresu fondu. Nakoľko sa fondu oproti minulému akademickému roku podarilo navýšiť objem finančných prostriedkov určených na študentské pôžičky na 4 500 000 eur, môžu študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020 získať finančnú výpomoc až do výšky 3 500 eur a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia až do výšky 6 000 eur. Študent pritom môže pôžičku využiť na čokoľvek.

koncert organOrganista Ján Vladimír Michalko a akordeonista Boris Lenko improvizujú na básne Milana Rúfusa, Vladimíra Roya, Pavla G. Hlbinu, Rudolfa Dilonga, Ivan Štrpku a Ľubomíra Feldeka. Vzduch - duch, organ - akordeón, hudba - slovo, dva nástroje v priestore... Prednáša František Kovár.

 

Plagát pdf

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku